Szkoły wyższe

Spółdzielczy Instytut Badawczy w Uniwersytecie Rzeszowskim

Opublikowano: 2019-10-25

forum akademickie
Fot. Michał Święcicki

Na Uniwersytecie Rzeszowskim otwarto Spółdzielczy Instytut Badawczy. To filia jednostki, działającej w ramach Krajowej Rady Spółdzielczej, której głównym celem jest nowoczesne kształcenie kadr spółdzielczych na poziomie akademickim.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej oraz pracownicy związani zarówno z uniwersytetem, jak również KRS.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu dr Jankowski, inicjatywa utworzenia Spółdzielczego Instytutu Badawczego wynikała z potrzeb i oczekiwań społeczności spółdzielczej w Polsce, w tym Krajowej Rady Spółdzielczej, będącej naczelnym organem samorządu spółdzielczego oraz blisko sześćdziesięciu związków spółdzielczych krajowych i regionalnych.

– Za utworzeniem filii Spółdzielczego Instytutu Badawczego na Uniwersytecie Rzeszowskim przemawiają historycznie utrwalone tradycje spółdzielczości w regionie południowo-wschodniej Polski, poczynając od Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego założonego w 1816 roku przez ks. Stanisława Staszica, który stał się w ten sposób prekursorem ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich i jednocześnie w Europie. Spółdzielczość polska w ciągu tych ponad dwustu lat swego istnienia wpisała się na trwałe w dzieje państwa, stając się ważnym elementem życia gospodarczego i społecznego. Tworząc filię robimy ogromny krok w kierunku odbudowania i rozwoju nowoczesnego kształcenia kadr spółdzielczych na poziomie akademickim. Celem tego przedsięwzięcia jest przekształcanie spółdzielczości w nowoczesny, innowacyjny i konkurencyjny sektor gospodarki – mówił przewodniczący ZO KRS.

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, dodał, że Instytut będzie prowadził nie tylko badania związane z szeroko rozumianą problematyką spółdzielczą, ale również podejmował różne inicjatywy służące kształceniu  kadr dla spółdzielczości. Jedną z pierwszych będzie uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych kształcących liderów z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, w modułach technologicznym oraz bankowości elektronicznej.

Filia SIB mieści się w Kampusie Zalesie, w Instytucie Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Rzeszowskiego.

źródło: URz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie