Konferencje

Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany

Opublikowano: 2020-02-13

forum akademickie

Z okazji 200-lecia swojego istnienia Towarzystwo Naukowe Płockie, we współpracy z Radą Towarzystw Naukowych PAN, organizuje w czerwcu dwudniową konferencję „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany”. 

Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego jest okazją do refleksji nad społecznym ruchem naukowym jako elementem krajobrazu nauki i życia zbiorowego. Stowarzyszenia oraz fundacje naukowe charakteryzują się wielością celów, funkcji i form, odgrywały też różnorodne role w zmieniających się warunkach społecznych i politycznych, którym towarzyszyły dynamiczne zmiany technologiczne. Uzasadnia to potrzebę opisu społecznego ruchu naukowego w procesie zmiany społecznej. Celem konferencji jest ukazanie społecznego ruchu naukowego jako wyniku i jednocześnie czynnika zmiany społecznej.

W trakcie konferencji, która odbędzie się w dniach 5–6 czerwca, uczestnicy zajmą się następującymi problemami szczegółowymi: przemiany stowarzyszeń naukowych, role i funkcje towarzystw naukowych w zmieniającej się rzeczywistości, różnorodność celów i form działania społecznego ruchu naukowego, przyszłość towarzystw naukowych.

Pierwszego dnia zaplanowano trzy sesje plenarne. W drugim dniu zaprezentowany zostanie m.in. medal „200-lecia TNP”, uczestnicy zwiedzą wystawę osiągnięć TNP, nastąpi także otwarcie wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego”. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Towarzystwa Naukowego Płockiego.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie