Nagrody

Srebrne Skrzypce dla pracownika naukowego PRz

Opublikowano: 2018-12-19

forum akademickie
Źródło: PRz

Dr hab. Anna Kucaba-Pietal, prof. PRz, kierownik Zakładu Mechaniki Płynów i Aerodynamiki Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej została laureatką prestiżowej Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego. Nagroda jest przyznawana m.in. za twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii, a także za prace ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki.

Uznanie kapituły wzbudziła monografia dr hab. Anny Kucaby-Pietal, prof. PRz pt. Podstawy modelowania przepływów w nanokanałach metodą dynamiki molekularnej, wydana nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej w 2017 roku. Nagrodę wręczył rektor Politechniki Częstochowskiej prof. Norbert Sczygiol podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz.

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego jest przyznawana za twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii, a także za prace wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki nauki i służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką, a naukami humanistycznymi i artystycznymi.

Kapitułę konkursu reprezentują ośrodki akademickie i środowiska, związane z działalnością Profesora Bogdana Skalmierskiego. Są to: Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Gliwicach oraz towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej  i  Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Profesor Bogdan Skalmierski był pracownikiem naukowym Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (zmarł w 2012 r.). Jego główną specjalnością naukową była mechanika, a w szczególności kinematyka i dynamika różnorodnych układów mechanicznych. Jednym z wiodących kierunków badań Profesora było rozszyfrowanie dźwięku skrzypiec Stradivariusa.

Katarzyna Kadaj-Kuca


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie