Konkursy

Srebrny jubileusz konkursu historycznego „Dzieje Polski”

Opublikowano: 2020-05-04

forum akademickie

Pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Polska Macierz Szkolna na Białorusi przeprowadziła XXV Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”. Główną nagrodą jest możliwość podjęcia studiów historycznych w UPH.

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy. Do tegorocznego finału zakwalifikowało się 27 uczestników. Przeprowadzono go w trybie zdalnym, uwzględniając ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Uczniowie białoruskich szkół spotkali się na platformie Google Meet wykorzystywanej do realizacji zajęć przez UPH. Najpierw odbyła się część pisemna, podczas której uczestnicy musieli rozwiązać test i wysłać go na odpowiedni adres mailowy w określonym czasie. Za wysłanie odpowiedzi przed wyznaczonym czasem uczestnik mógł zdobyć dodatkowe punkty, natomiast wysłanie odpowiedzi po wyznaczonym czasie groziło utratą zdobytych punktów. Po sprawdzeniu części pisemnej jurorzy wytypowali 6 osób do części ustnej. Składała się z trzech rund. Każdy losował pytania i natychmiast odpowiadał.

Pierwsze miejsce zajęli: Edward Rapiejko (Grodno), Denis Szamigułow (Grodno), Jan Gawryluk (Wołkowysk). Drugie miejsce dla Maksyma Buczyńskiego (Lida) i Władysława Sierhieja (Sopoćkinie). Trzecie miejsce przyznano Anastazji Doroszkiewicz (Dziatłowo).

Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu historii Polski, własnego regionu oraz polskich tradycji i obyczajów wśród młodzieży polskiego pochodzenia na Białorusi. Konkurs jest organizowany od 1996 roku. Wzięło w nim dotąd udział ponad 2 tys. osób polskiego pochodzenia. W obecnym roku szkolnym na Białorusi w różnych formach nauczania języka polskiego lub w języku polskim, uczestniczy 14 712 uczniów. Najwięcej w obwodzie grodzieńskim 7888, a najmniej w homelskim 28.

Adam Bobryk, źródło: UPH


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie