Życie akademickie

Srebrny medal Plus ratio quam vis dla francuskiego konsula generalnego

Opublikowano: 2020-07-08

forum akademickie
Fot. Anna Wojnar

Frédéric de Touchet, konsul generalny Francji,  w uznaniu za swoje zasługi otrzymał z rąk rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka srebrny medal Plus ratio quam vis. Najważniejsze uniwersyteckie odznaczenie zostało wręczone dyplomacie w murach Collegium Maius.

W wydarzeniu wzięły udział władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i władz miasta, a także osoby związane z kulturą i oświatą. Jak czytamy w uzasadnieniu, Frédéric de Touchet otrzymał medal w szczególności za osobisty wkład w podejmowane wspólnie ze środowiskiem akademickim różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia, integrację całego środowiska romanistycznego, promocję języka i kultury francuskiej oraz wkład w budowanie przyjaznych stosunków polsko-francuskich, a także znacznie szerszy europejski projekt polityczny, kulturalny, naukowy i edukacyjny.

Otwierając pierwsze od czasu wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 posiedzenie Senatu UJ, które nie odbyło się w formie zdalnej, rektor UJ podkreślił, że to szczególnie ważny moment dla społeczności akademickiej uniwersytetu, ponieważ wyróżniona zostaje osoba niezwykle zaangażowana w jego życie.

– Chcemy uhonorować człowieka, który zrobił dla uniwersytetu dużo i który jest dla nas bardzo ważny. Za te wszystkie lata bardzo serdecznie panu dziękujemy – mówił prof. Wojciech Nowak. Rektor UJ wspomniał również niedawną wizytę Emmanuela Macrona i „niezapomnianą jedność myśli” w zakresie budowania wspólnej tożsamości europejskiej, która łączyła go z francuskim prezydentem.

Laudację na cześć uhonorowanego wygłosił prof. Wacław Rapak, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ. W swoim wystąpieniu przybliżył zarówno historię konsulatu francuskiego w Krakowie, jak i sylwetkę Frédérica de Touchet.

– Od samego początku swojej podwójnej misji kulturalnej i dyplomatycznej w Polsce zadziwił wszystkich łatwością, z jaką wszedł w swoją nową rolę – mówił laudator. Podkreślił również ogromny wkład konsula generalnego w rozwój współpracy polsko-francuskiej w zakresie kultury i nauki.

Frédéric de Touchet ukończył filologię rosyjską we Francuskim Narodowym Instytucie Języków i Cywilizacji Wschodnich (INALCO). W 1990 roku rozpoczął pracę we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Funkcje dyplomatyczne pełnił w placówkach na Ukrainie, w Rosji, Austrii i Portugalii. W latach 2009–2012 w paryskiej siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych był zastępcą dyrektora ds. praw człowieka i frankofonii w Dyrekcji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Międzynarodowych, Praw Człowieka i Frankofonii. Urząd Konsula Generalnego Republiki Francuskiej w Polsce objął 1 września 2016 roku.

źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie