Sprawy nauki

Stanowisko KSN NSZZ „S”

Opublikowano: 2019-11-27

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko nieuwzględnieniu w projekcie budżetu na rok 2020 środków na wzrost wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.

Stanowisko KSN NSZZ „Solidarność”, które poparli także przewodniczący związkowych Komisji Zakładowych na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych oraz instytutach PAN, dotyczy zapowiadanego przez wicepremiera Jarosława Gowina wzrostu wynagrodzeń. Wedle wcześniejszych deklaracji miał on w przyszłym roku sięgnąć 10%. „Wyrażamy zdecydowany protest wobec braku w projekcie budżetu państwa na rok 2020 środków na ten cel” – czytamy w stanowisku podpisanym przez przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” Dominika Szczukockiego oraz sekretarza Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” Marka Sawickiego. Sygnatariusze oczekują, że działania rządu zapewnią obiecaną podwyżkę wynagrodzeń w przyszłym roku.

Przy okazji autorzy ocenili dotychczasowe skutki obowiązującej od roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ich zdaniem w wyniku nowych regulacji powstał chaos organizacyjny, w wyniku czego wzrosło poczucie niepewności pracowników uczelni oraz instytutów. „Czynniki te wpływają na pogarszanie relacji między pracownikami oraz wspólnota akademicką a pracodawcą, a także przyczyniają się do braku ciągłości badań naukowych” – napisano w stanowisku Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie