Sprawy nauki

Stanowisko PAN w sprawie masowego odstrzału dzików

Opublikowano: 2019-01-16

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Efektywne zarządzanie populacjami dzików w celu wyeliminowania ASF wymaga dogłębnego poznania epidemiologii tej choroby oraz ekologii dzików. Nie uzyskamy tego bez uruchomienia specjalnych programów badawczych – napisano w stanowisku Polskiej Akademii Nauk w sprawie masowego odstrzału tych zwierząt.

Masowe polowania na dziki, w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF), rozpoczęły się w minioną sobotę i mają być kontynuowane w kolejne dwa weekendy stycznia. Naukowcy z PAN przypominają w swoim wystąpieniu, że w Polsce wirus ten wykryto po raz pierwszy pięć lat temu przy granicy z Białorusią. Od tamtej pory ASF rozprzestrzenił się na tereny województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Podejmowane środki zaradcze nie zapobiegły dalszemu szerzeniu się wysoce zaraźliwej i przebiegającej z wysoką śmiertelnością wirusowej choroby dzików i świń. „Stanowi to poważny problem gospodarczy, społeczny i przyrodniczy. Z tego powodu musi on być rozpatrywany kompleksowo” – zauważają autorzy stanowiska.

Podkreślają, że rozwój rolnictwa wraz z obserwowaną obecnie gwałtowną zmianą klimatu przyczyniają się do corocznego intensywnego wzrostu liczby dzików w Polsce i patrząc pod tym kątem, ich coroczny odstrzał jest konieczny. Dodają jednak, że redukcja populacji powinna być tylko jednym z działań zmierzających do zahamowania rozprzestrzenienia ASF. „Jedynie ok. 5% odstrzelonych dzików miało kontakt z wirusem ASF. Odsetek ten jest znacznie wyższy wśród padłych dzików (80%), w których wirus może utrzymywać się bardzo długo stanowiąc potencjalne źródło zakażenia i dlatego ich szybkie usunięcie ze środowiska naturalnego powinno być działaniem priorytetowym” – czytamy w dokumencie.

Eksperci uważają, że tam, gdzie przeprowadzenie intensywnej redukcji populacji dzików jest konieczne, musi być ono dokonywane z zachowaniem wysokich norm etycznych i z poszanowaniem wrażliwości społecznej na dobrostan przyrody. „Powinno się zakazać odstrzału dzików w epicentrum występowania ASF, aby uniknąć rozpierzchnięcia się dzików z tego obszaru” – zaznaczają.

Zdaniem naukowców, efektywne zarządzanie populacjami dzików w celu wyeliminowania wirusa wymaga dogłębnego poznania epidemiologii tej choroby oraz ekologii dzików. Trudno o to będzie, bez uruchomienia specjalnych programów badawczych. „Kroki zmierzające do opanowania ASF nie przyniosą zadowalających wyników bez rozwiązania kluczowego problemu, jakim pozostaje rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji we wszystkich gospodarstwach posiadających trzodę chlewną – konkludują.

Stanowisko podpisali: prof. Jerzy Duszyński – biochemik, prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Marek Konarzewski – czł. korespondent PAN, prof. Henryk Okarma – czł. korespondent PAN, wieloletni dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN, prof. Zygmunt Pejsak – czł. rzeczywisty PAN oraz prof. Romuald Zabielski – czł. korespondent PAN.

MK

Źródło: Nauka w Polsce

Stanowisko PAN w sprawie masowego odstrzału dzików

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie