Sprawy nauki

Stanowisko w sprawie debaty publicznej

Opublikowano: 2019-10-29

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Używanie w wypowiedziach języka grubiańskiego, w tym sformułowań obraźliwych, jakich dopuszczają się niektórzy przedstawiciele środowiska nauki jest sprzeczne  z ideą uniwersytetu jako instytucji, która od stuleci jest miejscem kształtującym wzorzec wyważonej i racjonalnej debaty – napisały we wspólnym stanowisku Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk.

W stanowisku podpisanym przez przewodniczących obydwu ciał: prof. Zbigniewa Marciniaka oraz prof. Andrzeja Górskiego z zaniepokojeniem odnotowano narastającą brutalizację języka debaty publicznej. „Niestety, także w środowisku uczonych niektórzy, na szczęście nieliczni, ulegają pokusie użycia w swoich wypowiedziach języka grubiańskiego, w tym sformułowań obraźliwych, które zdecydowanie przekraczają granice przyzwoitości, i nie licują z powinnością i godnością uczonego oraz powagą nauki” – czytamy w piśmie.

Dalej dodano, że „takie zachowania są sprzeczne z ideą uniwersytetu jako instytucji, która od stuleci jest miejscem kształtującym wzorzec wyważonej i racjonalnej debaty”. Zarówno RGNiSW, jak i KSEN PAN podkreślają, że „ważną składową etosu nauczyciela akademickiego jest trwanie na straży tej światłej tradycji”, tymczasem niektóre „zachowania pozostają z tym etosem w zasadniczej sprzeczności”.

MK

Wspólne stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji do Spraw Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk w sprawie debaty publicznej

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie