Sprawy nauki

Stanowisko w sprawie Węgierskiej Akademii Nauk

Opublikowano: 04.07.2018

forum akademickie

Prezydenci akademii nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej wydali wspólne oświadczenie, w którym wezwali do odstąpienia od głosowania nad nowelizacją ustawy o Węgierskiej Akademii Nauk w węgierskim parlamencie.

Partnerskie akademie nauk na forum Grupy Wyszehradzkiej  w pełni popierają żądanie wycofania proponowanych poprawek z głosowania oraz umożliwienia szerszych konsultacji ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z węgierską akademią nauk. „Badania podstawowe tzw. blue-sky research są nieodzownym elementem każdego funkcjonalnego i udanego systemu badań i innowacji. Dążąc do ochrony wolności badań naukowych i autonomii instytucji naukowych uważamy, że proponowane zmiany, wycofanie prawnych i finansowych gwarancji regularnego funkcjonowania węgierskiej akademii nauk zagraża naukowej autonomii akademii” – napisano w oświadczeniu.

JK

(Źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie