Szkoły wyższe

STAŻ NA START – nowy program dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Opublikowano: 21.09.2017

forum akademickie

Projekt Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego „Staż na start” znalazł się w pierwszej piątce najwyżej dofinansowanych projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie wspierającym rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym. Łącznie dofinansowano niemal 200 projektów edukacyjnych. Uniwersytet Łódzki wyprzedziły jedynie UAM i politechniki Rzeszowska i Lubelska. Kwota dofinansowania dla łódzkiej uczelni wynosi ponad 4 mln złotych. UŁ jest liderem w pozyskiwaniu grantów NCBiR wśród regionalnych uczelni – w tym rozdaniu zdobył łącznie ponad 6,5 mln zł.

Uniwersytet rozpocznie realizację projektu z początkiem października. Do 30 września 2019 roku Biuro Karier UŁ – we współpracy z pracodawcami – umożliwi 446 studentom z siedmiu wydziałów UŁ  odbycie płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż w Łodzi. Studenci uczestniczący w projekcie otrzymają wsparcie opiekuna merytorycznego oraz stypendium w wysokości 6 660 zł za cały okres stażu.

„Staż na start” to kolejna propozycja wspierająca studentów i studentki w ich pierwszych krokach na rynku pracy. – W ramach działań Biura Karier oferujemy naszym studentom doradztwo zawodowe, doradztwo z zakresu przedsiębiorczości oraz coaching kariery. Na bieżąco monitorujemy losy naszych absolwentów i staramy się dostosowywać ofertę do oczekiwań pracodawców. Biuro Karier organizuje też m.in. Recruitment Days – szybkie spotkania rekrutacyjne z pracodawcami oraz cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Kompetencji – mówi prof. Tomasz Cieślak, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. – Aktualnie przygotowujemy się do Uniwersyteckich Targów Pracy, które co roku przyciągają czołowych pracodawców w regionie i kilka tysięcy odwiedzających osób. Wydarzenie to odbędzie się już 16 listopada, tradycyjnie na Wydziale Zarządzania UŁ. Nowy program stażowy traktujemy jako uzupełnienie naszej oferty o kolejną formę wsparcia dla studentów, ale i pracodawców – dodaje prorektor Cieślak.

„Staż na start” jest drugą w krótkim czasie inicjatywą Biura Karier współfinansowaną ze środków unijnych. W 2016 roku uruchomiony został projekt „KreaTOR Kariery”, w ramach którego 1000 studentów i studentek skorzysta z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych, coacha kariery i doradcy ds. przedsiębiorczości.

Drugi projekt  z UŁ, który uzyskał dofinansowanie w konkursie NCBR, „DOBRY STAŻ-DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPiA UŁ”, został złożony przez Wydział Prawa i Administracji. Przyznane dofinansowanie dla projektu wynosi ponad 2,3 mln.

Honorata Ogieniewska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie