Życie akademickie

Studenci na rynku nieruchomości 2020

Opublikowano: 2020-09-15

forum akademickie

Dwie trzecie studentów stacjonarnych wynajmuje lokum odpłatnie, z czego 36% płaci czynsz w wysokości 500–750 zł miesięcznie – wynika z raportu Centrum AMRON, przygotowanego we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. W ocenie ekspertów, w roku akademickim 2020/21 należy spodziewać się obniżki cen najmu.

Centrum AMRON od 11 lat publikuje raport poświęcony analizie zmian cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Od 5 lat monitoruje także rynek najmu mieszkań.

– Od 2018 r., jako jedyny ośrodek analityczny w Polsce, szczegółowo analizujemy dane dotyczące najmu studenckiego, który w Polsce stanowi istotną część całego rynku mieszkań na wynajem. Tegoroczny raport, ze względu na uwarunkowania zmieniające się pod wpływem pandemii COVID-19, powinien się stać obowiązkową lekturą i służyć jako niezbędny poradnik przydatny przy negocjowaniu umów najmu na rok akademicki 2020/2021. Może być tylko taniej! – nie ma wątpliwości dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji w Centrum AMRON.

W minionym roku akademickim 66% ankietowanych studentów wynajmowało lokum odpłatnie. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że są najemcami prywatnej nieruchomości, natomiast 14% wskazało na zakwaterowanie w akademiku. Więcej niż co czwarty (27%) mieszka u rodziny lub znajomych i nie płaci za najem, zaś 7% studentów posiada własną nieruchomość.

Miesięczne opłaty za najem ponoszone przez studentów są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. W grupie ankietowanych wahały się od 270 zł za pokój w akademiku uczelnianym do nawet 2,5 tys. zł za całe mieszkanie na wyłączność. Studenci uwzględniali w odpowiedzi całkowity czynsz najmu, dodając przeciętne opłaty za media i czynsz administracyjny. 88% badanych zadeklarowało, że ich miesięczna opłata za najem była mniejsza lub równa 1 tys. zł. Pozostałe 12% osób płaciło więcej niż 1 tys. zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę przedziały 250-złotowe, najwięcej ankietowanych (36%) wskazało na czynsze najmu rzędu 500–750 zł. Opłaty od 250 do 500 zł ponosiło 28% studentów, zaś od 750 do 1000 zł – 24% z nich. Najmniej, bo tylko 2% badanych, zdecydowało się wynajmować lokum po cenie wyższej niż 1500 zł. Interesująca jest analiza cen najmu pokoi pod kątem liczby lokatorów. Mieszkanie w pojedynkę kosztowało średnio 741 zł miesięcznie i było ok. 200 zł droższe niż współdzielenie pokoju. W grupie ankietowanych różnica cenowa pomiędzy pokojem dwuosobowym a wieloosobowym, gdzie mieszka trzech lub więcej studentów, jest niewielka i wynosi zaledwie 37 zł.

Z dziewięciu dostępnych czynników mających największy wpływ na wybór najmowanej nieruchomości, najwięcej z ankietowanych studentów jako jeden z najważniejszych wskazało cenę. Taka odpowiedź pojawiła się 1364 razy. Zamknięcie uczelni z powodu pandemii COVID-19 spowodowało duże zmiany na rynku najmu studenckiego. Tylko 37% ankietowanych zadeklarowało, że ich sytuacja mieszkaniowa po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń nie zmieniła się. Pozostałe 63% studentów zdecydowało się na wyprowadzkę bądź negocjowanie ceny najmu. Na zerwanie lub zawieszenie umowy najmu i wyjazd z miasta studiowania zdecydowało się 27% badanych. Na obniżkę czynszu w dotychczasowym miejscu najmu mogło liczyć 15% studentów, a kolejne 15% zmieniło lokum na tańsze. 2% ankietowanych płaciło za najem tyle samo, pomimo zmiany miejsca zamieszkania. W 2% przypadków studenci wyprowadzili się z miasta studiowania, ale nadal musieli pokrywać całą opłatę ze względu na obowiązywanie umowy.

Raport „Studenci na rynku nieruchomości 2020” został przygotowany przez Centrum AMRON w ramach Projektu „Aktywny Student” Warszawskiego Instytutu Bankowości, we współpracy z koordynatorami Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. oraz przy dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Analiza oparta została na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród 2810 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia, kształcących się na studiach dziennych, w 19 największych polskich miastach akademickich. W raporcie wykorzystano również dane publikowane przez GUS, Eurostat, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz dane Google Trends.

MK, źródło: WIB

 

Studenci na rynku nieruchomości 2020

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie