Konferencje

Studenci zagraniczni w Polsce 2020

Opublikowano: 2020-01-07

forum akademickie

W dniach 27–28 stycznia na Politechnice Łódzkiej odbędzie się doroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”. Podczas niej poznamy m.in. laureatów konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce oraz Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020”.

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce zwiększa się od kilku lat liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów zza granicy. Działania w tym zakresie są priorytetem wielu uczelni również ze względu na wagę, jaką umiędzynarodowienie ma dla pozycji uczelni w międzynarodowych rankingach uczelni akademickich. Z doświadczeniami najlepszych w tym zakresie ośrodków polskich i zagranicznych będzie można się zapoznać podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”. Konferencja będzie także doskonałą okazją do omówienia najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni.

W programie przewidziano pięć sesji plenarnych:

  • Kierunek: uczelnie europejskie – szanse i wyzwania dla polskiego szkolnictwa wyższego
  • Polska jako międzynarodowy HUB naukowy i edukacyjny w zakresie IT
  • Oblicza umiędzynarodowienia – partnerzy w centrum uwagi
  • Najlepsze praktyki w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego
  • Umiędzynarodowienie w praktyce – problemy, sprawozdania, komunikaty

Podczas konferencji odbędą się także wydarzenia towarzyszące: Gala Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020”, finał konkursu INTERSTUDENT 2020 oraz szkolenie „Protokół dyplomatyczny w uczelniach i akademicki savoir-vivre”.

Rejestracja udziału w konferencji tylko do 15 stycznia! Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: http://www.studyinpoland.pl/konferencja2020/rejestracja

Patronat Honorowy nad konferencją objął minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wśród prelegentów są także m.in. prof. Stanisław Bielecki – wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP; Jolanta Bubel – CEO w Student Depot; prof. Jan Michal Burdukiewicz – prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego; Joanna Domagała – z-ca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Maciej Duszczyk – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych; Anna Kiryjow-Radzka – prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”; prof. Grzegorz Mazurek – prorektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; Dorota Maciejowska – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Ryszard Naskręcki – prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Marek Pawełczyk – prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju; Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; Waldemar Siwiński – założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence; prof. Jan Szmidt – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce, rektor Politechniki Warszawskiej; prof. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej oraz Łukasz Wojdyga – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Gospodarzem tegorocznej konferencji – organizowanej cyklicznie w ramach wieloletniego programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – będzie Politechnika Łódzka. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27–28 stycznia 2020 roku. Patronem medialnym konferencji jest „Forum Akademickie”.

MK

Program ramowy konferencji


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie