Życie akademickie

Studenckie Koło Leśników z UP w Poznaniu Leśną Instytucją Roku

Opublikowano: 2019-03-11

forum akademickie

Studenckie Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało tytuł Leśnej Instytucji Roku 2018 i Dębową Statuetkę Przeglądu Leśniczego.

Wyróżnienie przyznano za blisko 100-letnią historię, bogatą w wiele znaczących wydarzeń o charakterze wydziałowym, uczelnianym, a także ogólnokrajowym. W uzasadnieniu kapituła wskazała na kształtowanie aktywnych postaw u wielu roczników studentów, poprzez m.in. Organizację organizację obozów naukowych; pobudzanie aktywności społecznej studentów leśnictwa; zaangażowanie związane z upamiętnianiem historii Wydziału Leśnego i Koła Leśników; podnoszenie wiedzy zawodowej, w ramach działających kilkunastu sekcji; tworzenie pozytywnych warunków dla rozwoju studenckich talentów, co procentuje osiąganiem sukcesów zawodowych, naukowych i organizacyjnych; pełnienie roli rozpoznawalnej, solidnej i dobrej wizytówki poznańskiego Wydziału Leśnego.

Historia koła rozpoczęła się 5 listopada 1919 roku, kiedy to powołano Koło­ Rolniczo-Leśne Wszechnicy Piastowskiej (obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu. Liczyło wtedy 55 leśników i 37 rolników. Został powołany pierwszy zarząd, na którego czele stanął przewodniczący – Tadeusz Konopiński. Sama nazwa Koła ulegała licznym modyfikacjom, ale dla studentów zawsze było Kołem Leśników. W pierwszych latach pełniło wiele zadań, którymi teraz zajmują się dziekanat, wydawnictwa, administracja itp. To członkowie Koła Leśników pisali pierwsze podręczniki i materiały do nauki (Sekcja Skryptów). Początkowo siedziba KL mieściła się w piwnicy Zamku Poznańskiego, następnie na strzelnicy na Sołaczu. W 1928 wybudowano i oddano do użytku Dom Akademicki Sołacz, na jego parterze znajdował się Klub Leśników, Rolników, Sekretariat Koła Rolników i stołówka, a na pierwszym piętrze Sekretariat Koła Leśników i kilka pokoi studenckich. Fundusze na działalność koła były czerpane ze składek członków, datków od osób prywatnych, dotacje z uczelni i dziekanatu były sporadyczne, wpływy były również z biletów na prelekcje organizowane przez koło, oraz z biletów na Bal Leśnika. Coroczny Bal Leśnika nie był tylko wielkim wydarzeniem dla KL, zapisał się również w życiu kulturalnym Poznania. Pamiętny Bal odbył się w 1930 roku, kiedy to zjawili się Leon Mroczkiewicz i Tadeusz Perkitny, absolwenci Wydziału Leśnego, którzy właśnie wrócili z podróży dookoła świata. W pomieszczeniach koła często zapraszano gości i organizowano prelekcje i odczyty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wraz z absolwentami były organizowane liczne wycieczki, zarówno w okolicach Poznania, jak i w dalsze zakątki Polski. Raz do roku odbywała się wycieczka dla pracowników i studentów Wydziału Leśnego. W ten sposób studenci odwiedzili m.in. Białowieżę, Tatry, Polesie, Bory Tucholskie. Koło Leśników zawsze aktywnie uczestniczyło zarówno w życiu akademickim w Poznaniu, jak i poza nim. Co roku koło organizuje Polowanie Hubertowskie, Mszę Hubertowską, wydziałową wigilię w „Dużej Dziupli”, Skromny Bal Leśnika, Międzynarodowe Zawody Studentów Leśnictwa. Koło ma swój Hymn, który stał się Hymnem Poznańskich Leśników. Koło jest członkiem IFSA – International Forestry Students’ Association.

W ramach koła działa obecnie 16 sekcji, m.in. botaniczna, entomologiczna, teriologiczna, łucznicza, ornitologiczna. Funkcję prezesa pełni Sylwester Groblewski, a opiekunem koła jest dr hab. Jarosław Szaban.

Źródło: UP, kololesnikow.pl

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie