Szkoły wyższe

Studentka WSPiA stypendystką ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Opublikowano: 21.12.2017

forum akademickie

Agata Lizak, studentka V roku prawa w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej po raz drugi została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazła się w gronie ponad 600 studentów z całej Polski nagrodzonych za wybitne osiągnięcia. Wart dodać, że jest to jedyna na Podkarpaciu studentka prawa, która otrzymała to prestiżowe stypendium.

Agata Lizak studiuje na piątym roku prawa w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej. Od początku studiów mocno angażuje się w działalność naukową uczestnicząc w wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach, konferencjach i seminariach naukowych.

W nagrodę za swoje osiągnięcia naukowe otrzyma stypendium w wysokości 15 tys. zł. Stypendium MNiSW przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są m.in. publikacje w czasopismach naukowych, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych oraz nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym. W tym roku stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego otrzymało 645 studentów, na ponad 1 mln 300 tys. studiujących w Polsce.

Agata Lizak otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz drugi. Jest laureatką II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez WSPiA. Dwukrotnie zwyciężyła w organizowanym przez WSPiA Dyktandzie Rzeszowskim.

W ostatnim czasie może również pochwalić się wygraniem dwóch prestiżowych konkursów dla młodych prawników. W pierwszym pt. „Acta non Verba” zadaniem konkursowym było przygotowanie eseju dotyczącego prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego oraz prawa budowlanego. Studentka WSPiA przygotowała pracę z zakresu prawa zamówień publicznych, którą doceniło jury konkursowe. Drugi konkurs zorganizowany został w Bydgoszczy przez „Santander Art & Culture Law Review”. W tym przypadku zadaniem uczestników było przygotowanie glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wpisywania zabytków na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Przemysław Pawlak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie