Szkoły wyższe

Studia wschodnie na UwB z lektoratem języka chińskiego

Opublikowano: 2017-07-03

forum akademickie

Studia wschodnie – kierunek prowadzony od 3 lat na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku – będą od nowego roku akademickiego realizowane według nowego, poszerzonego programu.

Do tej pory studenci poznawali głównie specyfikę najważniejszych krajów postradzieckich. Teraz podczas wykładów i ćwiczeń będą analizować także historię, gospodarkę i kulturę państw Dalekiego Wschodu: Chin, Mongolii, Japonii i Korei.

– Chcemy w ten sposób lepiej przygotować naszych absolwentów do zmian zachodzących w światowej polityce i gospodarce, chociażby w kontekście tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Kraje tego regionu odgrywają coraz większą rolę, także Polska rozwija kontakty z nimi. Studia wschodnie przygotują swoich absolwentów do wyzwań, jakie wiążą się z wymianą handlową, turystyczną czy kulturalną pomiędzy Europą i Wschodem – mówi dr Małgorzata Ocytko z Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

Ważną częścią programu studiów wschodnich jest edukacja językowa studentów. Dlatego oprócz jednego języka zachodnioeuropejskiego i jednego wschodnioeuropejskiego, dodatkowo będą oni mieli lektorat języka chińskiego (mandaryńskiego). Zajęcia poprowadzi doświadczony nauczyciel języka, sinolog.

Szczegółowe informacje o kierunku dostępne są na stronie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) pod adresem https://irk.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=StuWsch_S1_KRK&kategoria=

 Program studiów można znaleźć na stronie WH-S: http://historia.uwb.edu.pl/pdfzip/programy_studiow/SW1%20Plan%202017-2018.pdf

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie