Badania

Stypendia doktoranckie Naukowej Fundacji Polpharmy rozdane

Opublikowano: 2019-02-25

forum akademickie

Doktoranci z uniwersytetów medycznych w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku oraz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum otrzymają stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy. Dziesięcioro laureatów dostanie po 10 tys. zł.

Konkurs o stypendium doktoranckie odbywa się raz na dwa lata i jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do konkursu 3 osoby. Fundacja przyznaje 10 stypendiów po 10 tys. zł. W rozstrzygniętej właśnie edycji konkursu wpłynęły 23 wnioski. Zgodnie  z przyjętymi przez Radę Naukową kryteriami przy ocenie wniosku punktowane są: założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.), dorobek naukowy (do 30 pkt.) i publikacje (do 50 pkt.).

Uwzględniając wyżej wymienione kryteria Rada Naukowa ułożyła listę rankingową wniosków, a na jej podstawie Zarząd Fundacji przyznał stypendia dziesięciorgu doktorantom:

  • Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Hubert Zatorski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Mikołaj Mizera, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Kamil Kobak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Krzysztof Ozierański, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Paulina Wieszczy, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
  • Adrian Chrobak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Magdalena Pisarska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Jakub Jończyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  • Agnieszka Borsuk-De Moor, Gdański Uniwersytet Medyczny

W przeprowadzonych dotychczas siedmiu edycjach konkursu Naukowa Fundacja Polpharmy wręczyła 57 stypendiów o łącznej wartości 570 tysięcy złotych. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

MK

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie