Sprawy nauki

Stypendia im. A. von Humboldta przyznane

Opublikowano: 17.03.2017

forum akademickie

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów dwudziestego konkursu o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Na sześciomiesięczne pobyty naukowe przyjedzie do Polski dwóch wybitnych profesorów z Niemiec.

Stypendystami dwudziestego konkursu zostali: prof. Stefan Siegmund z Technische Universitaet w Dreźnie (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego będzie realizował projekt pt. Qualitative theory of fractional difference operators na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej we współpracy z prof. Adamem Czornikiem, oraz prof. Rainer Hillenbrand z Nanoscience Cooperative Research Center w San Sebastian w Hiszpanii. Profesor Hillenbrand w ramach 6-miesięcznego stypendium w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego będzie realizował projekt pt. Optical phenomena in directionally solidified materials investigated with scattering scanning near-field optical microscopy we współpracy z prof. Dorotą Anną Pawlak.

Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta. Stypendium im. A. von Humboldta mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora. Wysokość stypendium wynosi 4 000 euro miesięcznie. Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.

Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dzięki tej umowie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dołączyła do innych organizacji, które mają z Fundacją Humboldta analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Nazwa stypendium poprzez imię patrona nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi, liczy 64 osoby. Wnioski do kolejnego konkursu w programie Fundacja będzie przyjmować od połowy czerwca do 30 września br.

Źródło: www.fnp.org.pl/

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie