Sprawy nauki

Stypendia prezesa PAN za wybitne osiągnięcia

Opublikowano: 2019-12-02

forum akademickie

Dziesięcioro doktorantów z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk otrzymało stypendia prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego. 

To już czwarta edycja programu stypendialnego zainicjowanego w 2016 roku. Za każdym razem na wsparcie może liczyć dziesiątka młodych badaczy, którzy mogą się wykazać wybitnym osiągnięciem naukowym w postaci np. autorstwem lub współautorstwem artykułów naukowych w czasopismach naukowych lub w materiałach z konferencji międzynarodowych, udziałem w projekcie badawczym realizowanym samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami nauki przez instytut PAN albo nagrodą w konkursie międzynarodowym. Stypendia, których wysokość nie może przekroczyć 30 tys. zł, mają pomóc w osobistym rozwoju młodych badaczy. O ich przyznanie wnioskowali dyrektorzy instytutów naukowych PAN. Specjalny zespół ocenił zgłoszenia i sporządził listę rankingową. Na tej podstawie prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, przyznał stypendia na rok akademicki 2019–2020. Zostaną one wypłacone doktorantom jednorazowo w 2019 roku przez instytuty PAN zz funduszy przekazanych na ten cel przez prezesa PAN.

Stypendia za wybitne osiągnięcia otrzymają:

  1. Łukasz Ciszewski (Instytut Chemii Organicznej PAN);
  2. Paweł Jakub Czerwiński (Instytut Chemii Organicznej PAN);
  3. Agata Dorota Kołodziejczyk (Instytut Chemii Fizycznej PAN);
  4. Tymoteusz Król (Instytut Slawistyki PAN);
  5. Jan Ludwiczak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN);
  6. Henryka Netzel (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN);
  7. Adam Olejniczak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN);
  8. Swayamtrupta Panda (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN);
  9. Justyna Słowiak (Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN);
  10. Damian Zaremba (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN).

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się 11 grudnia w Warszawie podczas uroczystości przyznania nagród naukowych Wydziałów PAN.

Według danych na koniec ubiegłego roku w instytutach PAN było 2090 uczestników studiów doktoranckich. Do 260 zwiększyła się liczba doktorantów z zagranicy (93 osoby przyjęto w ubiegłym roku). Cudzoziemcy stanowią obecnie 12,4% doktorantów w instytutach PAN.

źródło: PAN


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie