Konkursy

Stypendia START FnP dla 100 młodych badaczy

Opublikowano: 2019-05-09

forum akademickie

Po raz 27. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką FnP przeznaczy na stypendia START w 2019 roku, wynosi ok. 3 mln złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznymi, liczy już ponad 3 tys. osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Przyznawane są w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego kandydatów. Laureaci zostali wyłonieni spośród 899 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi prawie 29 lat, a 60% nagrodzonych posiada stopień doktora.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymało czworo laureatów:

 • mgr Agata Perlińska i mgr Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr inż. Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie;
 • mgr Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

Stypendia w tegorocznym konkursie zostaną sfinansowane zarówno ze środków własnych Fundacji, jak i z darowizn przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz firmy: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, a także spółkę SensDx. Stypendia dla ekonomistów i matematyków w konkursie 2019 sfinansuje Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Z kolei fundusze pochodzące z wpłat 1% podatku dochodowego Fundacja przeznaczy na stypendia laureatów wyróżnionych w konkursie.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

KONKURS START 2019 w liczbach

 • 3 mln zł – łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 27. konkursie w programie START;
 • 899 wniosków do konkursu;
 • 100 laureatów  (11,12 % spośród ubiegających się o stypendium);
 • 58 mężczyzn i 42 kobiety wśród laureatów;
 • 60% laureatów (60 osób) ma stopień doktora, w tym 27 kobiet i 33 mężczyzn;
 • Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: nauki techniczne (23 stypendia); nauki humanistyczne i społeczne (15 stypendiów); nauki biologiczne (14 stypendiów); nauki chemiczne (13 stypendiów); nauki medyczne (10 stypendiów); nauki fizyczne (8 stypendiów);
 • Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski – 9,  Uniwersytet Jagielloński – 8, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski – po 7, Uniwersytet Gdański, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – po 5, Akademia Górniczo-Hutnicza – 4.
 • Miasta, z których rekrutuje się najwięcej stypendystów: Warszawa (30), Kraków (16), Wrocław (15); Poznań (11); Gdańsk (7);
 • Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści, to: uczelnie (80, z czego 21 to politechniki) oraz instytuty PAN (19).

Źródło: FNP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie