Badania

Stypendium MSCA dla badaczki z UJ

Opublikowano: 2019-02-17

forum akademickie
Źródło: Facebook/Federica Zacchini

Dr Federica Zacchini z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyła stypendium indywidualne Marie Skłodowska-Curie Actions, przyznawane w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Dr Federica Zacchini ukończyła studia z zakresu biologii reprodukcyjnej na Università degli Studi di Teramo we Włoszech w 2008 roku. W 2011 roku obroniła pracę doktorską pt. „Characterisation of monoparental and biparental sheep embryos”. W latach 2016–2018 odbyła staż podoktorski w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technik wspomaganego rozrodu, embriologii, mikromanipulacji oraz chirurgii myszy. Obecnie zatrudniona jest w Laboratorium Biologii Rozwoju MCB UJ. Przez najbliższe dwa lata będzie prowadzić badania z zakresu neurorozwoju potomstwa poczętego przez rodziców w zaawansowanym wieku przy współpracy z dwoma zespołami, kierowanymi przez dr. Alana Chana (Uniwersytet w Lejdzie) i prof. Grażynę Ptak (Uniwersytet Jagielloński).

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) przyznaje granty badaczom na wszystkich etapach ich kariery, aby wspierać mobilność międzynarodową, międzysektorową i interdyscyplinarną. Ich celem jest zapewnienie naukowcom umiejętności i doświadczenia niezbędnego do osiągnięcia sukcesów zawodowych w sektorze publicznym i prywatnym. Granty MSCA umożliwiają organizacjom związanym z nauką zatrudnianie utalentowanych badaczy i współpracę z wiodącymi światowymi ośrodkami.

Bartosz Zawiślak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie