Konkursy

Stypendium Naukowej Fundacji Polpharmy

Opublikowano: 2018-09-21

forum akademickie

Naukowa Fundacja Polpharmy zainaugurowała VII edycję konkursu stypendialnego dla studentów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.

Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku nie mają ukończonych 30 lat. Prawo zgłoszenia trzech kandydatów mają tylko uczelnie. Organizatorzy zastrzegają, że wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze konkursu. Rada Naukowa Fundacji opracowała kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt. Warto dodać, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

Wnioski przyjmowane są na adres: Naukowa Fundacja Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie  od 1 października do 31 grudnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja

(Źródło: Nauka Fundacja Polpharmy)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie