Nagrody

Sukces dr hab. Agaty Starosty z UMCS

Opublikowano: 2019-11-07

forum akademickie
Fot. Agencja OneHD

W gronie naukowców uhonorowanych Nagrodami Prezesa Rady Ministrów za rozprawy habilitacyjne znalazła się – jako jedyna z Lublina – dr hab. Agata Starosta z Katedry Biologii Molekularnej UMCS.

Badaczkę doceniono za „badania o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia procesu syntezy białek, czyli translacji. Jest to centralny proces dla funkcjonowania każdej żywej komórki. Zachodzi on w specjalnych maszynach komórkowych zwanych rybosomami. Prace w osiągnięciu habilitacyjnym dotyczą syntezy białek, które zawierają kilka następujących po sobie reszt proliny. Ciągi prolin są trudne w syntezie, a w konsekwencji rybosomy często się na nich zatrzymują, a synteza białka ulega zahamowaniu. W trakcie biosyntezy białka obecność następujących po sobie co najmniej trzech reszt proliny (PPP) może zredukować szybkość powstawania białka, a nawet może powodować pauzę rybosomu w czasie translacji informacji zakodowanej w mRNA, co zostało potwierdzone przez autorkę osiągnięcia. Co więcej wykazała, że motyw prolinowy jest niezbędny dla funkcjonowania enzymu, a do jego produkcji niezbędny jest czynnik elongacyjny EF-P. Odkrycie to wskazuje na istnienie ciekawej pętli regulacyjnej, w której wymagana jest wydajna translacja białka”.

Wartość naukowa osiągnięcia jest bardzo wysoka, o czym świadczy ranga czasopism, w których zostało opublikowane (m.in. „Science”).

Dr hab. Agata Starosta pełni funkcję kierownika Laboratorium Ekspresji Genów w ECOTECH-COMPLEX, gdzie wraz z zespołem zajmuje się poszukiwaniem czynników potencjalnie decydujących o regulacji biosyntezy białek na poziomie translacji. Realizuje granty w ramach programu First Time Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz EMBO Installation Grant – European Molecular Biology Organization.

Nagrodami Prezesa Rady Ministrów łącznie wyróżniono dziesięcioro naukowców za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, dwanaście osób za rozprawy doktorskie oraz dwie za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie