Sprawy nauki

Sukces naukowców z UMCS – grant na projekt dotyczący Arktyki

Opublikowano: 2019-10-17

forum akademickie

Ogłoszono wyniki III edycji konkursu BEETHOVEN CLASSIC na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Dr hab. Michał Łuszczuk oraz dr Katarzyna Radzik-Maruszak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z dr Dorothea Wehrmann z Deutsches Institut für Entwicklungspolitik otrzymali grant na projekt pt. „Zrównoważony rozwój miast w Arktyce europejskiej. Rozwój transnarodowego wymiaru zarządzania w regionach peryferyjnych”. Warto podkreślić, że jest to jedyny doceniony projekt z Lubelszczyzny.

Dr hab. Michał Łuszczuk jest zastępcą dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Już od kilku lat z dużym powodzeniem prowadzi badania dotyczące polityki międzynarodowej na Dalekiej Północy. Jest on autorem ponad 30 opracowań dotyczących różnych aspektów zmieniającej się dynamicznie w ostatnich latach sytuacji międzynarodowej w Arktyce, m.in. w 2015 roku w Wydawnictwie UMCS ukazała się jego książka pt. Ewolucja ról międzynarodowych w regionie Arktyki.

M. Łuszczuk realizował własne projekty naukowe w kraju i zagranicą, bierze też udział w międzynarodowych projektach badawczych (np. jest wiceprzewodniczącym Policy Guidance Panel w ramach projektu EU-Polarnet).

W 2015 roku naukowiec z UMCS został także stypendystą Komisji Fulbrighta, dzięki czemu prowadził swoje badania dotyczące Arktyki w renomowanym ośrodku z zakresu stosunków międzynarodowych – Elliot School of International Relations w George Washington University w Waszyngotnie. M. Łuszczuk należy do kilku międzynarodowych organizacji i sieci naukowych, od 2011 roku jest członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, a w obecnej jego kadencji pełni funkcję jednego z zastępców przewodniczącego.

Dr Katarzyna Radzik-Maruszak jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii UMCS. W okresie październik 2014-wrzesień 2015 była visiting scholar w School of Management, University of Tampere w Finlandii. Wyniki prowadzonych badań prezentowała m.in. na konferencjach ECPR, EGPA oraz NISPAcee. Jej zainteresowania badawcze to: samorząd terytorialny w ujęciu porównawczym, lokalne współrządzenie (local governance), demokracja przedstawicielska i instytucja reprezentacji na poziomie lokalnym, dobra administracja publiczna i tzw. dobre rządzenie.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). W tej edycji uczeni złożyli 130 wniosków o finansowanie projektów badawczych, z czego 63 w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), a 67 w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych (ST, m.in. w chemii, matematyce, fizyce, materiałoznawstwie). Z tej puli wniosków eksperci wybrali 34 najlepsze projekty.

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie