Konkursy

Sukces Polaków w konkursie QuantERA

Opublikowano: 2019-08-23

forum akademickie

Pięć projektów badawczych z udziałem badaczy z Polski znalazło się w wśród nagrodzonych w prestiżowym konkursie QuantERA.

QuantERA jest największą na świecie siecią finansowania badań naukowych w dziedzinie technologii kwantowych i pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez instytucję z tzw. grupy państw EU 13. Drugi konkurs sieci QuantERA został ogłoszony pod koniec ubiegłego roku. Złożono w nim w 85 wniosków na łączną sumę ponad 85 mln euro. Do finansowania wybrano 12 projektów o łącznym budżecie w wysokości ok. 13 milionów euro. Koordynatorem konsorcjum QuantERA jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Nagrodzone projekty z udziałem polskich zespołów badawczych:

Kwantowa super-rozdzielczość w pomiarach przestrzennych i częstotliwościowych, koordynowany przez dr. hab. Łukasza Rudnickiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z zespołami z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec;

C’MON-QSENS! Sensory kwantowe monitorowane w czasie ciągłym: Inteligentne narzędzia i ich zastosowania z udziałem dr. Jana Kołodyńskiego z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z zespołami z Danii, Hiszpanii, Izraela, Szwecji i Wielkiej Brytanii;

Experimentally-oriented Device Independent CrypTography z udziałem dr. hab. Marcina Pawłowskiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Węgier i Szwajcarii;

Kwantowe symulatory wykorzystujące atomy magnetyczne z udziałem prof. dr. hab. Mariusza Gajdy z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z zespołami z Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch;

Informacja i komunikacja kwantowa z wykorzystaniem kodowania wielowymiarowego z udziałem dr. Michała Karpińskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zwycięskie projekty będą realizowane przez laureatów FNP związanych z ośrodkami powstałymi w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dr Rudnicki był laureatem programu START, dr hab. Pawłowski programu FIRST TEAM, dr Kołodyński programów START i HOMING oraz dr Michał Karpiński laureat programów FIRST TEAM I HOMING.

Łączny budżet projektów z udziałem polskich naukowców wyniesie ponad 1 mln euro – 4 projekty zostaną sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Koordynatorem naukowym programu QuantERA jest prof. Konrad Banaszek, laureat programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, założyciel i dyrektor Centrum Kwantowych Technologii Optycznych.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się jeszcze w tym roku.

JK

(Źródło: FNP)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie