Sprawy nauki

Sukces polskich doktorantek w EURODOC

Opublikowano: 2019-04-11

forum akademickie
Źródło: Facebook/KRD

Dużym sukcesem delegacji wystawionej przez Krajową Reprezentację Doktorantów zakończyły się wybory do The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC). Do nowego zarządu, administracji i rady doradczej wybrano pięć polskich doktorantek, co jest ewenementem w skali organizacji.

Wybory odbywały się w dniach 3–4 kwietnia w Brukseli podczas corocznego walnego zebrania państw członkowskich organizacji EURODOC. Poprzedziła je międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!”, skierowana do doktorantów i młodych naukowców. Głównymi tematami konferencji były m.in.: umiędzynarodowienie nauki, mobilność i współpraca międzysektorowa, zrównoważone innowacje czy zagadnienia związane z otwartym dostępem do wiedzy (open access). W trakcie dwudniowego spotkania przedstawiono raport i sprawozdania poszczególnych członków zarządu z całego roku pracy, uzgodniono z delegatami cele i obszary działalności na kolejny rok, a także wybrano nowy zarząd, administrację (oficerów i koordynatorów) oraz radę doradczą. Wśród nowo wybranych znalazło się 5 polskich doktorantek:

  • mgr Beata Zwierzyńska z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (zarząd);
  • mgr inż. Katarzyna Turoń, doktorantka Wydziału Transportu i przedstawicielka zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej (koordynacja zadań związanych z artykułami naukowymi, redakcja naukowa, opieka nad newsletterem organizacji);
  • dr inż. Agata Skwarczyńska z Zakładu Oczyszczania i Ochrony Wód Politechniki Rzeszowskiej (opieka nad newsletterem organizacji);
  • mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło z Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (rada doradcza);
  • Agnieszka Żyra doktorantka z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej (koordynator warsztatów/wydarzeń).

EURODOC jest międzynarodową federacją 32 krajowych stowarzyszeń doktorantów i młodych naukowców z Unii Europejskiej oraz Rady Europy, zajmujących się wczesną karierą.

Źródło: KRD, Politechnika Śląska

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie