Konkursy

Polacy w 9 programach QuantERA

Opublikowano: 24.11.2017

forum akademickie

 

Polscy naukowcy są zaangażowani w 9 z 26 międzynarodowych projektów wyłonionych w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA, koordynowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Pierwszy konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w styczniu 2017 r. W pierwszym etapie konkursu złożono 221 wniosków na łączną sumę ponad 235 mln euro.

QuantERA jest pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez nowy kraj członkowski UE. Polscy naukowcy zaangażowani są w dziewięć z programów. Osiem zostanie sfinansowanych przez NCN, jeden przez NCBiR. Ich łączny budżet wyniesie ponad 1,7 miliona euro.

Te programy to:

InterPol. Sieci polarytonowe: Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów skorelowanych i topologicznych z udziałem dr. hab. Michała Matuszewskiego z IF PAN we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Izraela i Wielkiej Brytanii;
NAQUAS: Nierównowagowa dynamika a kwantowe symulacje w układach atomowych z udziałem prof. dr. hab. Jacka Dziarmagi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii;
ORQUID: ORganic QUantum Integrated Devices z udziałem prof. dr. hab. Bolesława Kozankiewicza z IF PAN we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii;

Q-Clocks: Kwantowe zegary optyczne wzmocnione rezonatorem optycznym z udziałem dr. hab. Michała Zawady z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy z zespołami z Danii, Francji, Włoch i Hiszpanii;
QTFLAG: Technologie Kwantowe w teorii z cechowaniem na sieciach z udziałem prof. dr. hab. Jakuba Zakrzewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z zespołami z Austrii, Niemiec i Włoch;

RouTe: W kierunku kwantowych technologii w temperaturze pokojowej z udziałem prof. dr. hab. Bolesława Kozankiewicza z IF PAN we współpracy z zespołami z Finlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Szwajcarii;

Si QuBus: Dalekozasięgowy kwantowy pas transmisyjny dla elektronowych kubitów spinowych w krzemie z udziałem dr. hab. Łukasza Cywińskiego z IF PAN we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec i Holandii;

TAIOL: Interferometria atomowa w sieciach optycznych z udziałem dr. hab. Jana Chwedenczuka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec i Włoch;

TheBlinQC: Kontrola układów kwantowych z ograniczoną wiedzą teoretyczną z udziałem prof. dr. hab. Krzysztofa Sachy z Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z zespołami z Austrii, Czech, Niemiec, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Prof. Konrad Banaszek, koordynator naukowy programu QuantERA uważa, że: – Wyniki konkursu świadczą o znaczącej pozycji polskich badań z zakresu technologii kwantowych na arenie międzynarodowej. Naukowcy z Polski są badaczami wysoko cenionymi przez partnerów z zagranicy. Nasze zespoły wnoszą do konsorcjów unikatową wiedzę, która jest niezbędna dla udanej realizacji projektów.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się w 2018 r.

Jk

(źródło: PAN)

Pełna lista rankingowa projektów finansowanych w konkursie QuanERA.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie