Sprawy nauki

System operacyjny Sat4Envi

Opublikowano: 2018-02-15

forum akademickie
Źródło: www.urania.edu.pl

Polska Agencja Kosmiczna, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH zostały członkami konsorcjum, które będzie realizowało projekt „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku” (Sat4Envi).

Celem projektu jest stworzenie na bazie istniejących zasobów IMGW infrastruktury do odbioru, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji danych z satelitów Sentinel-1,-2,-3 oraz powstałych na ich bazie produktów satelitarnych. Dzięki temu dane dostępne dla Polski w ramach m.in. misji programu Copernicus będą mogły być wykorzystywane przez administrację publiczną w działaniach związanych z realizacją jej zadań w zakresie np. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych oraz przez podmioty prywatne do tworzenia usług komercyjnych.

JK

(źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie