Konkursy

Sześć projektów dofinansowanych w konkursie TANGO

Opublikowano: 2019-01-18

forum akademickie

Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Łódzki oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny – to beneficjenci konkursu TANGO, w którym naukowcy starają się o wsparcie na praktyczne wykorzystanie wyników swoich badań podstawowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. W trzecie edycji zgłoszono 11 projektów, z których do finansowania rekomendowano sześć. Najwyżej oceniono projekt Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pt. Zastosowania modeli trójwymiarowej sieci naczyniowej. Naukowcy tej uczelni zdobyli środki na realizację jeszcze dwóch innych pomysłów. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki opracował sondę do dynamicznych pomiarów parametrów płynu w przepływach dwufazowych, w tym przede wszystkim w parze mokrej, zaś Wydział Elektryczny – innowacyjny fotoniczny system pomiarowy do zastosowań biomedycznych. Z kolei Politechnika Warszawska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) zgłosiła wniosek zatytułowany „System wydajnego tworzenia szeregów czasowych z danych tekstowych”, który także został pozytywnie zaopiniowany.

Ostatnie dwie aplikacje do sfinansowania pochodzą z uniwersytetów. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego opracowano hybrydowe powłoki superhydrofobowe i przeciwoblodzeniowe, zaś na Wydziale Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będzie realizowany projekt Cefazolina jako potencjalny lek przeciwłuszczycowy.

MK

Lista rankingowa konkursu TANGO


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie