Szkoły wyższe

Szkoła Doktorska BioMedChem na Uniwersytecie Łódzkim

Opublikowano: 2019-05-23

forum akademickie
Fot. Maciej Andrzejewski

Uniwersytet Łódzki tworzy Szkołę Doktorską wspólnie z Instytutem Biologii Medycznej PAN oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Szkoła BioMedChem będzie kształcić doktorantów w trzech dyscyplinach: naukach biologicznych, medycznych i chemicznych. 

W poniedziałek, 20 maja, podpisano list intencyjny w sprawie powołania BioMedChem. Podejmując realizację przygotowanego programu, doktorant ma możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie, w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów).

Wiedza i umiejętności nabywane podczas kształcenia przygotują doktoranta do samodzielnego planowania, projektowania i prowadzenia badań naukowych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego – IPB. Absolwent Szkoły Doktorskiej uzyska kompetencje umożliwiające angażowanie się w indywidualne i zespołowe badania naukowe, prowadzone w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych, wynikiem których będzie odpowiedzialna aplikacja zdobytej wiedzy i wyników badań w innowacyjnej gospodarce i na rzecz społeczeństwa.

Doktoranci, którzy ukończą kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowani będą do krytycznej oceny wyników badań naukowych, stanowiących podstawę publikacji naukowych, a także prezentowania uzyskanych wyników na forum międzynarodowego środowiska naukowego.

Uniwersytet Łódzki będzie od października kształcił doktorantów w 4 Szkołach Doktorskich: Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem.

Źródło: www.uni.lodz.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie