Sprawy nauki

Szkolenia z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Opublikowano: 2019-04-12

forum akademickie

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, twórca i administrator Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, organizuje szkolenia z jego obsługi. Odbędą się w pięciu miastach.

Jednolity System Antyplagiatowy wykorzystywany jest do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju. Jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w JSA wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 25 czerwca 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019. Od początku roku sprawdzono już ponad 40 tys. prac dyplomowych.

W ubiegłym roku pracownicy OPI – PIB przeprowadzili dwanaście jednodniowych szkoleń z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Tegoroczne są kontynuacją rozpoczętego w ub. roku cyklu i tak jak poprzednie są dedykowane przede wszystkim promotorom, pracownikom wspierającym promotorów w zakresie dodawania prac do badania, a także (w wąskim zakresie) administratorom systemu JSA po stronie uczelni.

Na szkoleniu będzie można poznać obsługę interfejsu JSA, proces dodawania i badania pracy, manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów pozwalające obejść systemy antyplagiatowe. Eksperci odpowiadać też będą na najczęściej zadawane pytania. Szkolenia odbędą się w pięciu lokalizacjach:

  • Warszawa – 16 kwietnia, Golden Floor Millenium Plaza – Al. Jerozolimskie 123a,
  • Warszawa – 9 maja, Golden Floor Millenium Plaza – Al. Jerozolimskie 123a,
  • Szczecin – 8 maja, ZSRG, ul. Kolumba 68,
  • Katowice – 8 maja Ekoenergia Silesia, ul. Żeliwna 38,
  • Olsztyn – 10 maja, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91a,
  • Poznań – 17 maja, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Towarowa 35.

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie dedykowanej wydarzeniu. Tam też można zapoznać się z agendą spotkania. W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie maksymalnie 100 osób. O wpisaniu na listę uczestników każdego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

MK

JSA przebadał w tym roku już 40 tys. prac dyplomowych

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie