Sprawy nauki

Szkoły doktorskie w miejsce studiów doktoranckich

Opublikowano: 17.05.2017

forum akademickie
Źródło: www.nauka.gov.pl

Szkoły doktorskie z powszechnym systemem stypendialnym, prestiżowy doktorancki grant od NCN i likwidacja niestacjonarnych studiów doktoranckich – oto nowe rozwiązania, które zaproponuje resort nauki w przygotowywanym projekcie ustawy 2.0.

– Rozwiązania, które dzisiaj przedstawiam, są pochodną intensywnych dyskusji ze środowiskiem doktoranckim i młodych naukowców, które prowadzimy od początku prac nad Ustawą 2.0. – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas spotkania z Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Na spotkaniu na Politechnice Warszawskiej, organizowanym przez KRD, szef resortu nauki zaprezentował odnowioną formułę prowadzącą do uzyskania stopnia doktora. – Postępowanie będzie jednolite dla wszystkich, prowadzić będą do niego trzy ścieżki, przy czym (aby podnieść jakość doktoratów) zlikwidujemy niestacjonarne studia doktoranckie – zapowiedział Gowin.

Stopień doktora będzie można uzyskać poprzez:

  • kształcenie w szkołach doktorskich,
  • doktorancki grant promotorski,
  • funkcjonującą obecnie ścieżkę eksternistyczną („z wolnej stopy”).

W szkołach doktorskich, które będą funkcjonowały w ramach uczelni, MNiSW chce wprowadzić powszechny system stypendialny dla doktorantów. Każdy doktorant w szkole doktorskiej otrzyma stypendium pozwalające na skupieniu się na pracy naukowej. Nowa struktura powinna działać w poprzek struktury wydziałowej uczelni, a więc cechować się interdyscyplinarnością, dlatego też będzie mogła być utworzona dla co najmniej dwóch dyscyplin naukowych ocenionych wysoko w ramach ewaluacji działalności naukowej. Szkoły doktorskie będą mogły być także tworzone wspólnie przez uczelnie oraz instytuty naukowe PAN.

Będzie to 6-letnia elitarna ścieżka oparta na konkursie grantowym realizowanym za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki i uwzględniająca ocenę ekspertów międzynarodowych. Doktorant będzie też automatycznie zatrudniany na stanowisku co najmniej asystenta.

– Musimy zapewnić podnoszenie poziomu doktoratów. Dlatego też chcemy wprowadzić szereg wymogów projakościowych – stwierdził szef resortu nauki. Mogą być nimi np.:

  • publikacja co najmniej jednego artykułu w recenzowanym czasopiśmie ze zmodyfikowanej listy MNiSW lub książki w wydawnictwach z listy MNiSW;
  • wprowadzenie w ramach szkoły doktorskiej ewaluacji śródokresowej postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (z udziałem recenzentów z innej uczelni), która będzie przepustką do dalszego kształcenia oraz warunkiem uzyskania wyższego stypendium;
  • wprowadzenie większej liczby recenzji (cztery recenzje, w tym co najmniej trzy pozytywne);
  • wprowadzenie wymogu posiadania zewnętrznego certyfikatu z języka obcego na poziomie C1.

Źródło: MNiSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie