Badania

Szybki i bezinwazyjny test na raka układu moczowego

Opublikowano: 08.11.2017

forum akademickie
A. Lesner i N. Gruba w laboratorium UG

Prof. dr hab. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba z Uniwersytetu Gdańskiego pracują nad szybkim i bezinwazyjnym testem diagnostycznym do wykrywania choroby nowotworowej nabłonka układu moczowego, nazywanej potocznie rakiem układu moczowego. Proponowana metoda jest alternatywą dla obecnie stosowanych – jest innowacyjna, szybka i bezinwazyjna, zakłada jedynie pobranie próbki moczu, a dotychczasowe badania na grupie 85 osób przyniosły 100% skuteczności. Dalsze próbki materiału badawczego w celu potwierdzenia skuteczności metody będą zbierane na Oddziale Urologicznym Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Badania są prowadzone przy wsparciu finansowym Centrum Transferu Technologii UG w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

Badania nad innowacyjnym testem diagnostycznym do wykrywania raka układu moczowego są związane z poprawą jakości życia i leczeniem chorób cywilizacyjnych.

– Proponowana metoda jest alternatywą dla obecnie stosowanych w praktyce –  bioanalitycznej metody identyfikacji komórek nowotworowych w próbce moczu, obrazowania przy użyciu metod ultrasonograficznych (USG) i wziernikowania. Dodatkowym atutem metody jest to, że jest ona bezinwazyjna dla pacjenta – aby wykryć chorobę, pobierana jest jedynie próbka moczu – mówi prof. dr hab. Adam Lesner.

Badania zostały wsparte dofinansowaniem Centrum Transferu Technologii UG w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+. Wsparcie to obejmuje m.in. przeprowadzenie dodatkowych badań na większej grupie kontrolnej, ochronę własności intelektualnej i przeprowadzenie dodatkowych analiz rynkowych.

Do tej pory metoda została przetestowana na grupie 85 osób (60 chorych i 25 zdrowych) – jej skuteczność oceniono na 100%. W związku z tak dobrym wynikiem podjęto decyzję o rozszerzeniu grupy kontrolnej i przeprowadzeniu dodatkowych testów, w których udział weźmie blisko 1000 osób.  Dalsze próbki materiału badawczego w celu potwierdzenia skuteczności metody będą zbierane na Oddziale Urologicznym Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. 30 października 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Zarządem Pomorskich Szpitali sp. z o.o. w Gdyni. W imieniu uczelni umowę podpisał prof. Jerzy Gwizdała, rektor UG, a w imieniu Zarządu Pomorskich Szpitali sp. z o.o. w Gdyni – dr Dariusz Nałęcz, wiceprezes Zarządu. W podpisaniu umowy udział wzięli także naukowcy: prof. Adam Lesner i dr Natalia Gruba oraz dr n. med. Lechem Stachurski ordynator Oddziału Urologicznego Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, a także prof. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju UG i dr Karol Śledzik, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.

O projekcie Inkubator Innowacyjności+

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego realizuje projekt Inkubator Innowacyjności+, którego celem jest wsparcie prac przedwdrożeniowych i wzmocnienie współpracy środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu. Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG – Excento Sp. z o.o. W ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego ogłosiło wewnętrzny konkurs na dofinansowanie zadań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Decyzję o przyznaniu środków dla konkretnych przedsięwzięć podejmuje Komitet Inwestycyjny, którego większość składu stanowią przedstawiciele środowisk biznesowych i funduszy inwestycyjnych.

Beata Czechowska-Derkacz 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie