Szkoły wyższe

Technologiczny powiew wiosny na UMCS – konkurs fotograficzny

Opublikowano: 2017-05-24

forum akademickie

Studenckie Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii „InfoHunters” organizuje konkurs fotograficzny „Technologiczny powiew wiosny na UMCS”. Inicjatywa adresowana jest do wszystkich studentów uczelni oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych fotografią i nowymi technologiami. Tematyką każdej pracy przesłanej do konkursu powinno być wykorzystanie, zastosowanie lub propagowanie nowych technologii na terenie kampusu (terytorialne powiązanie pracy z kampusem UMCS jest obowiązkowym warunkiem uczestnictwa).

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: infohunters@outlook.com. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, PNG, bądź TIFF, a wielkość pliku nie może przekroczyć 15 MB (w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: dane personalne uczestnika (imię, nazwisko); adres zamieszkania; numer telefonu, adres e-mail; plik JPG podpisany nazwiskiem autora; tytuł fotografii, jeśli został nadany przez Autora; data i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być wcześniejsza niż 1.01.2017 r.).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2017 r.

Na zwycięzców czekają następujące nagrody:
–  za I miejsce:  tablet + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
–  za II miejsce: czytnik ebook + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
–  za III miejsce: okulary wirtualnej rzeczywistości VR + pilot do urządzeń mobilnych + dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
–  za IV miejsce: nagroda niespodzianka.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na: http://infohunters.umcs.lublin.pl/regulamin/

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie