Szkoły wyższe

Terenowe projekty

Opublikowano: 21.05.2018

forum akademickie

Politechnika Świętokrzyska zaangażuje się w przedsięwzięcie, którego celem będzie ochrona istniejącego bogactwa świętokrzyskich i nadnidziańskich parków krajobrazowych.

Porozumienie regulujące zasady postępowania sygnowane zostało przez prof. dr. hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego, rektora PŚ i Adama Jarubasa, marszałka województwa świętokrzyskiego. Dzięki umowie studenci z politechniki będą mogli prowadzić na terenie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych konkretne działania skutkujące w przyszłości ochroną wartości przyrodniczych, historycznych oraz kulturalnych rzeczonego obszaru. Nowo podpisana umowa daje także szansę wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, które mogą znaleźć zastosowanie na terenach parków krajobrazowych.

az

(źródło: tu.kielce.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie