Życie akademickie

Polscy prawnicy w CAfA

Opublikowano: 2020-03-31

forum akademickie

Dwoje prawników z Uniwersytetu Opolskiego oraz doktorantka Uniwersytetu SWPS zostali arbitrami pierwszego międzynarodowego sądu arbitrażowego ds. sztuki w Hadze. 

W 2018 roku założono pierwszy Sąd Arbitrażowy ds. Sztuki (Court of Arbitration for Art, CAfA). Ma on stanowić stałe forum dla prowadzenia postępowań arbitrażowych i mediacji w zakresie dóbr kultury. Alternatywne metody rozstrzygania są coraz częściej stosowane w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących dóbr kultury. Najczęściej materiały analizowane w toku postępowania są niezwykle obszerne i obejmują różne systemy prawne. Dobrym przykładem może być historia postępowania w sprawie zwrotu obrazu Gustava Klimta „Portret Adeli Bloch-Bauer” przedstawiona w filmie „Złota Dama”.

Rekrutacja i ocena aplikacji kandydatów do bazy arbitrów i mediatorów CAfA trwała ponad rok. W jej wyniku na listę arbitrów zostało przyjętych troje Polaków: prof. Piotr Stec i dr Alicja Jagielska-Burduk z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego oraz doktorantka Uniwersytetu SWPS Hoa Dessoulavy-Śliwińska.

Prof. Piotr Stec jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UO. Kieruje Katedrą Prawa Prywatnego. W 1999 roku zdał egzamin sędziowski, a  w 2006 roku został radcą prawnym. Jego badania koncentrują się na porównawczym prawie prywatnym, prawie własności intelektualnej i prawie artystycznym, w szczególności na regulacji rynku sztuki i sprzedaży na aukcjach. Jest założycielem Instytutu Nauk Prawnych UO. Autor ponad 70 publikacji z prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i prawa ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Alicja Jagielska-Burduk jest radcą prawnym, mediatorem i arbitrem zajmującym się prawem sztuki, prawem dziedzictwa kulturowego i prawem autorskim. Od 2018 r. pracuje w Katedrze UNESCO Prawa Własności Kulturowej UO, gdzie kieruje zespołem badawczym Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „UNESCO Chair on Cultural Property Law”. Jest współzałożycielką i redaktorką naczelną międzynarodowego czasopisma Santander Art and Culture Law Review, stanowiące forum debaty międzynarodowych specjalistów z prawa dziedzictwa kulturowego. Od 2014 roku znajduje się na liście mediatorów UNESCO Międzyrządowego Komitetu ds. promocji zwrotu dóbr kultury do kraju pochodzenia lub ich restytucji w razie nielegalnego nabycia praw własności.

Hoa Dessoulavy-Śliwińska ukończyła aplikację radcowską w Warszawie oraz aplikację adwokacką na Judicial Academy w Hanoi (Wietnam). Uzyskała dyplomy University of Cambridge (UK), Harvard Business School i University of Florida (USA). Ukończyła wydział teologiczny studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i studiów w dziedzinie praw i wolności człowieka (PAN i Helsińska Fundacja Praw Człowieka) oraz szkołę prawa dowodowego na UKSW i studia podyplomowe rzeczoznawstwa majątkowego prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Obecnie odbywa studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym, prawie nieruchomości oraz prawie medycznym i farmaceutycznym.

MK, źródło: UO, www.kruczekblog.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie