Konkursy

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Student-Wynalazca”

Opublikowano: 2019-12-30

forum akademickie

Jeszcze do 25 stycznia trwa nabór zgłoszeń w X Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. W poprzedniej edycji nadesłano rekordową liczbę 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski.

Celem konkursu jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

W poprzedniej edycji konkursu wzięło udział 361 twórców, w tym – 157 studentów, z 20 uczelni z całej Polski. Zgłosili oni rekordową liczbę 139 rozwiązań. Największą aktywnością wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 24 zgłoszenia. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – 13 zgłoszeń, Politechnika Świętokrzyska – 10 zgłoszeń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska – po 9 zgłoszeń oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J Śniadeckich w Bydgoszczy – 8 zgłoszeń.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie