Szkoły wyższe

Trwa rejestracja na studia w UMCS

Opublikowano: 2019-06-13

forum akademickie

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia. Na większości kierunków I stopnia potrwa ona do 10 lipca br. Nieco wcześniej – do 25 czerwca można się rejestrować na kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).

16 lipca komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też zostaną ogłoszone listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

W dniach 18-20 lipca będą przyjmowane dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc komisja rekrutacyjna ogłosi następne listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Uczelnia oferuje kształcenie na 11 wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród niemal 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Chętni mogą studiować także na studiach podyplomowych oraz doktoranckich. UMCS oferuje też kierunki z językiem wykładowym angielskim.

Oferta kształcenia jest stale rozszerzana i dostosowywana do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy. W roku akademickim 2019/2020 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów:

Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone Wydziale Zamiejscowym w Puławach;
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie;
International relations – anglojęzyczne studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii;
Prawno-administracyjny–  studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji

Administracja publiczna – studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii;
Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki;
Analityka gospodarcza – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Ekonomicznym;

Architektura informacji – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Humanistycznym.

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie