Szkoły wyższe

Trwa rekrutacja na studia w UMCS

Opublikowano: 04.07.2018

forum akademickie
Fot. Bartosz Proll

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczął się tzw. boom rekrutacyjny. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w UMCS trwa jeszcze tylko do 6 lipca.

Kandydatom uczelnia proponuje dwa nowe anglojęzyczne kierunki: Education and Therapy (Edukacja i Terapia, studia II stopnia) i bezpłatne studia na kierunku Intercultural communication in education and the workplace (komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy, studia II stopnia).

Absolwentów studiów I stopnia zainteresowanym materiałoznawstwem zapraszamy na studia II stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów.

W tym roku ofertę kształcenia została także zmodyfikowana pod kątem wzmocnienia dostępnych już kierunków i uruchomienia na nich nowych, praktycznych specjalności na studiach I oraz II stopnia. W tym kontekście warto wspomnieć o fizyce komputerowej i fizyce medycznej – ciekawych specjalnościach proponowanych na studiach inżynierskich I stopnia z zakresu fizyki technicznej.

Na fizyce komputerowej studenci poznają „narzędzia” informatyków oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu realnych problemów stawianych np. przez przemysł samochodowy, energetykę, medycynę, biochemię, astrofizykę, meteorologię i wiele innych, a wymagających znajomości praw i zjawisk fizyki. Znajdą się tutaj przedmioty spotykane na typowej informatyce, takie jak systemy operacyjne, budowa komputerów czy języki programowania, ale także te nawiązujące do zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie procesów fizycznych czy informatyka kwantowa.

Z kolei specjalność fizyka medyczna skierowana jest do osób interesujących się wykorzystaniem metod fizycznych w medycynie. Doskonale wyposażone laboratoria optometrii, metod jądrowych czy biofizyki oferują studentom możliwość zdobywania praktyki w obsłudze najnowocześniejszego sprzętu medycznego, przy jednoczesnych gruntownych, fizycznych podstawach jego działania. Młodzi ludzie zapoznają się z urządzeniami stosowanymi zarówno w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans), jak i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe). Poza tym poznają podstawy anatomii i fizjologii człowieka, podstawy optyki i jej zastosowania w optometrii.

Na uwagę zasługuje także innowacyjna specjalność: technologie fotoniczne i światłowodowe dla studentów chemii II stopnia. Na studiach niestacjonarnych II stopnia proponujemy specjalność chemia materiałowa. Równie ciekawą propozycją jest także bioanalityka – specjalność, która pojawi się na kierunku biologia II stopnia.

Jednak nowości uniwersytet oferuje nie tylko na kierunkach ścisłych. Humaniści również znajdą coś interesującego dla siebie. Na rusycystyce wprowadzono dodatkową specjalność: język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego. Jest to świetna propozycja dla osób, które chciałyby pracować jako specjaliści ds. ruchu granicznego i obsługi celnej (celnik, agent celny). Na tej specjalności studenci poznają terminologię fachową z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej z dwóch języków obcych oraz podwyższą swoje kompetencje kulturowe i umiejętności praktyczne. Natomiast jeśli kandydat chce podjąć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski i Ukrainy, a także poznać fachową terminologię biznesową, język administracyjny, polityki i gospodarki – może studiować ukrainistykę i specjalność język ukraiński w biznesie lub kolejną nową propozycję pn. język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej.

Rozszerzono także ofertę dla osób zainteresowanych anglojęzycznymi ścieżkami kształcenia. Nowa specjalność – International Institutions – skierowana jest do studentów II stopnia kierunku International Relations. W jej ramach będą kształceni przyszli pracownicy instytucji i organizacji międzynarodowych.

UMCS może także nagradzać studentów przyznając im stypendia za różnego rodzaju osiągnięcia. Uczelnia posiada bowiem Własny Fundusz Stypendialny, który pozawala wspierać wybitnych żaków. Wsparcie w ramach funduszu można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne, a nowością ostatniej edycji tego stypendium jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów na uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Również w tym kontekście uniwersytet zachęca do aplikowania na studia kandydatów posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole, mają bowiem oni szansę uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe już od pierwszego roku kształcenia na UMCS.
Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący w UMCS Fundusz pomaga więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżnia najlepszych studentów i doktorantów uniwersytetu, podnosi jakość kształcenia, zwiększa także aktywność naukową, artystyczną czy sportową młodzieży.

11 lipca ogłoszone zostaną listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia, a w dniach 13-14 lipca i 16 lipca będą przyjmowane dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie