Konkursy

Trzecia Misja Uczelni – wyniki konkursu NCBiR

Opublikowano: 2018-12-05

forum akademickie

Ponad 200 projektów uczelni z całej Polski uzyskało dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”.

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Dzięki niemu uczelnie mogły przygotować specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego. 

– Lepsze wykorzystanie potencjału uczelni dla rozwoju lokalnych społeczności, a tym samym zwiększenie możliwości podnoszenia kompetencji przez osoby w każdym wieku to zobowiązanie, które z konsekwencją realizujemy. Wyłonione w konkursie NCBR projekty skierowane są do różnych grup odbiorców, a każdy z nich jest przykładem społecznej odpowiedzialności uczelni – powiedział podczas ogłoszenia wyników konkursu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Ponad 170 mln złotych, które kierujemy na realizację tych projektów w całej Polsce to szansa na rozwój kompetencji i wsparcie konkretnych osób, a jednocześnie inwestycja w przyszłość nas wszystkich, zarówno tę najbliższą, jak i bardziej odległą –  dodał.

W ogłoszonym w maju tego roku konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o dofinansowanie mogły się starać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a łączna ich wartość to ponad 173,2 mln zł. Najwyżej oceniono projekty Uniwersytetu Wrocławskiego: „Uniwersytet Seniorom – nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych” oraz Politechniki Warszawskiej: „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości”. Natomiast największe dofinansowanie otrzymają: Politechnika Warszawska – „MatFizChemPW – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz ICT” (5 mln zł), Uniwersytet Warszawski – „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych UW” (4,9 mln zł), Politechnika Łódzka – „Informatyka bez granic” (3,8 mln zł), Uniwersytet Szczeciński – „Młody e-lider” (3,7 mln zł), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” (2,8 mln zł) oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu –  „Aktywność edukacyjna zawsze się opłaca!” (2,7 mln zł),

Innowacyjna gospodarka potrzebuje nie tylko dobrze wykształconych specjalistów, inżynierów i ekspertów, ale także kreatywnych, ciekawych świata osób, które są liderami w swoich społecznościach. „Trzecia Misja Uczelni” to konkurs, który otwiera przed ludźmi w różnym wieku – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami – możliwości rozwijania pasji czy zdobywania nowych kompetencji. Co jednak ważniejsze, to działanie dzięki któremu uczelnie mogą odkrywać i wspierać rozwój talentów osób, które mogą z czasem stać się lokalnymi liderami – podkreślił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczelnie będą realizowały swoje projekty od 12 do 36 miesięcy. Z ich specjalnie przygotowanej oferty skorzysta przynajmniej 30 tysięcy osób.

MK

 Wyniki konkursu „Trzecia Misja Uczelni”

 

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie