Szkoły wyższe

Tylko do czwartku rekrutacja na Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego!

Opublikowano: 2019-07-17

forum akademickie

Do 18 lipca trwa internetowa rekrutacja studentów zamierzających kształcić się na Wydziale Medycznym na Uczelni Łazarskiego. W 2018 roku został on wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Przyszli lekarze stoją właśnie przed trudnym wyborem uczelni medycznej, z jaką postanowią związać się na najbliższe lata studiów. Wśród 21 podmiotów kształcących w tym zakresie jest Uczelnia Łazarskiego, której Wydział Medyczny w ubiegłym roku został wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną, trafiając tym samym do ścisłego grona najlepszych w kraju razem z uniwersytetami medycznymi z Lublina, Poznania i Warszawy.

PKA szczególnie wysoko oceniła poziom opieki nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia. Studenci otrzymują nie tylko adekwatne do ich potrzeb wsparcie dydaktyczne, naukowe i administracyjne, ale też usługi poprawiające komfort nauki na najwyższym poziomie. Wydział sprawuje kompleksową opiekę nad osobami z niepełnosprawnością (funkcjonuje m.in. instytucja asystentów dla niepełnosprawnych kolegów i koleżanek), a także umożliwia im uczestnictwo w wielu kołach naukowych, konferencjach, kursach i projektach badawczych. Studenci chętnie uczestniczą w bardziej kameralnych i swobodnych spotkaniach zwanych „kominkami lekarskimi”, na których nauczyciele-lekarze omawiają i rozwiązują wraz ze słuchaczami interesujące dylematy oraz przypadki ze świata medycyny. Początkujący adepci sztuki lekarskiej mają możliwość wzięcia udziału w Forum Wiedzy Medycznej, podczas którego mogą zaprezentować swoje pasje naukowe. Uczelnia umożliwia im również skorzystanie z opcji asystowania podczas dyżurów lekarskich we współpracujących z nią szpitalach. Studenci, będący młodymi rodzicami, mogą oddać swoje pociechy do przyuczelnianego żłobka „ŁaZuchy”, działającego 5 dni w tygodniu i ułatwiającego godzenie nauki z rodzicielstwem.

Kształcenie lekarzy Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła w 2017 roku jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem  w renomowanych placówkach medycznych nie tylko holistycznie rozwijają kompetencje przyszłych lekarzy, ale też kształtują świadomość etosu zawodowego oraz wagę umiejętności komunikacji z pacjentem. Absolwenci wejdą na rynek przygotowani zarówno do pracy zawodowej na stanowisku lekarza (po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymają prawo wykonywania zawodu), jak też do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach związanych z medycyną – przy promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.

Uczelnia oferuje żakom bogate zaplecze infrastrukturalne, w tym multimedialne materiały dydaktyczne oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, usprawniające proces edukacji, takie jak wydruki 3D czy zestawy fantomów-robotów umożliwiających poznanie anatomii człowieka. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych.

Internetowa rekrutacja kandydatów trwa do 18 lipca. Formularz znajduje się na stronie: https://rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia-polskojezyczne/lekarski/#howto.

– Zachęcam młodych studentów medycyny do zapoznania się z naszą ofertą. Co prawda nasz wydział nie jest tak duży jak na innych uczelniach i dopiero buduje swoją markę, ale ocena PKA potwierdza, że mamy potencjał na znacznie więcej. W krótkim czasie udało nam się osiągnąć bardzo wiele, a apetyty rosną. Z dumą mogę już teraz powiedzieć, że w październiku otwieramy Centrum Symulacji Medycznej, w którym studenci będą mogli ćwiczyć konkretne praktyczne umiejętności w oparciu o przyswojoną wiedzę. Dzięki takiemu nowoczesnemu ośrodkowi wyposażonemu w wysokospecjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowanej kadrze, gwarantujemy nauczanie medycyny na wysokim światowym poziomie. Myślę, że najbliższe lata zapowiadają się bardzo ciekawie – mówi prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa, prodziekan Wydziału Medycznego ds. dydaktyki Uczelni Łazarskiego.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie