Życie akademickie

UAM najwyżej z polskich uczelni w rankingu Times Higher Education

Opublikowano: 2019-07-09

forum akademickie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się najwyżej z polskich uczelni w najnowszym Times Higher Education Europe Teaching Ranking. Wielkopolska uczelnia została sklasyfikowana na pozycjach 126–150.

Jak podają organizatorzy, w rankingu uwzględniono 258 uczelni, które kształcą co najmniej 3 tys. studentów. Jednym z warunków udziału było zapewnienie przez uczelnię obecności w badaniu ankietowym co najmniej 60 studentów i studentek. Kwestionariusze wypełniło w sumie 125 tys. studentek i studentów z 18 krajów. Ich wyniki stanowiły 45% punktów ewaluacyjnych. Ankieta zawierała kilkanaście pytań koncentrujących się na doświadczeniu studentek i studentów w trakcie procesu kształcenia, np.:

  • w jakim stopniu uczelnia wspiera krytyczne myślenie?
  • w jakim stopniu uczelnia umożliwia zaangażowanie społeczne?
  • czy mając taką możliwość ponownie wybrałbyś swoją uczelnię?
  • czy uważasz, że uczelnia tworzy miejsce, gdzie studenci nawzajem się inspirują i motywują?
  • stopień zadowolenia z warunków, które oferuje uczelnia tj. jakość sal wykładowych i laboratoriów, dostęp do zasobów bibliotecznych, materiałów online,
  • w jakim stopniu uczelnia umożliwia kontakt ze środowiskiem pracy poprzez staże czy doradztwo zawodowe?

Kryteria rankingowe koncentrowały się wokół takich problemów, jak zaangażowanie nauczycieli akademickich i uczelni w pracę ze studentami; zasoby, które umożliwiają nauczanie na wysokim poziomie; rezultaty i efekty kształcenia z punktu widzenia satysfakcji studentów, spełnienia ich oczekiwań co do przebiegu studiów; środowisko kształcenia tj. jego dostępność dla różnych grup, w tym osób wykluczonych, a także problem równouprawnienia.

Najlepiej z polskich uczelni wypadł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmując miejsca w przedziale 126–150. W kolejnej „50” uplasowała się Politechnika Gdańska, zaś na „200+” – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Czołówka rankingu to Uniwersytet Oxfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet Navarra, Uniwersytet College London oraz Uniwersytet St. Andrews.

Źródło: UAM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie