Sprawy nauki

Uchwała Rady Naukowej IBL PAN w sprawie sytuacji nauk humanistycznych

Opublikowano: 2019-03-11

forum akademickie

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN podjęła uchwałę w sprawie sytuacji nauk humanistycznych w następstwie reform przeprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dokumencie podpisanym przez przewodniczącą Rady Naukowej IBL PAN prof. dr hab. Annę Grześkowiak-Krwawicz, wyrażono głębokie zaniepokojenie środowiska humanistów polskich kierunkiem wprowadzanych zmian. W przekonaniu autorów uchwały, będą one miały katastrofalny wpływ na polską humanistykę, prowadząc do jej marginalizacji i degradacji.

Naukowcy z IBL PAN, podobnie jak uczestnicy styczniowego Nadzwyczajnego Kongresu Humanistyki Polskiej uważają, że „redukcja liczba dyscyplin naukowych i restrykcyjne przypisanie do nich badaczy nie tylko ogranicza niezbędną każdemu uczonemu wolność dociekania prawdy i rozwiązywania ujawnionych problemów, ale także godzi w kluczowe dla rozwoju nowoczesnej humanistyki badania interdyscyplinarne”. Ich zdaniem przyjęte przez MNiSW zasady ewaluacji nie uwzględniają specyfiki badań humanistycznych. „Szczególny niepokój, a wręcz oburzenie, budzi deprecjacja i dyskryminacja badań naukowych prowadzonych w języku polskim, których przedmiotem jest historia i kultura polska, m.in. przez przyznawanie monografiom wydawanym w języku narodowym rażąco niskiej ilości punktów, a także przez zdumiewające zaniżenie efektów badań podstawowych (edycji źródłowych itp.)” – czytamy w uchwale.

Jej autorzy postulują także zmianę wskaźników kosztochłonności badań naukowych. „Uniemożliwiają one bowiem aktywne włączenie się współpracę międzynarodową, ograniczają możliwości badań interdyscyplinarnych i międzyobszarowych (…) W niedalekiej perspektywie wskaźniki te nieuchronnie podkopią podstawy finansowe działania instytucji, w których realizowane są badania humanistyczne” – piszą naukowcy z IBL PAN.

Wobec powyższego, Rada Naukowa instytutu wyraziła swój zdecydowany sprzeciw wobec tych ministerialnych propozycji, oczekując uwzględnienia w przepisach wykonawczych do ustawy zarówno specyfiki dyscyplin humanistycznych, jak i postulatów środowiska humanistycznego.

MK

Uchwała Rady Naukowej Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie