Szkoły wyższe

Uczelnia, która działa ONLINE

Opublikowano: 2020-03-25

forum akademickie
Fot. Jakub Głogowski WSIiZ

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, stosunkowo niewielkiej niepublicznej uczelni na Podkarpaciu, już od 14 marca większość zajęć – ok 80% – odbywa się online.

Do zajęć online wykorzystywane jest narzędzie Blackboard Collaborate Ultra na platformie Blackboard. Jest to nowoczesny system do przeprowadzania wideokonferencji, pozwala na pracę w trybie głosowym oraz wideo oraz na pokazywanie prezentacji i plików. Dodatkowym atutem jest możliwość udostępniania obrazu pulpitu (co pomaga w konsultacjach z zakresu obsługi aplikacji) oraz pisania ręcznego (co jest przydatne w nauczaniu matematyki i przedmiotów pokrewnych). Korzystanie z nowego narzędzia (mimo mnogości funkcji) jest intuicyjne.

Duża część zajęć odbywa się zgodnie z dotychczasowym grafikiem, tyle tylko, że studenci nie są obecni w salach wykładowych i laboratoryjnych, ale w swoich domach, korzystając z tabletów lub smartfonów. Wykładowcy przeprowadzają zajęcia bądź z sal uczelni, bądź z własnych domów.

Grażyna Bochenek


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie