Szkoły wyższe

Uczelnie bez zajęć do Wielkanocy

Opublikowano: 2020-03-20

forum akademickie
Model koronawirusa (2019-nCoV), źródło: Shutterstock

Do Wielkanocy nie będzie zajęć dydaktycznych na uczelniach. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało rekomendacje dotyczące kształcenia zdalnego.

Pierwotnie zawieszenie zajęć, ogłoszone 11 marca, miało obowiązywać do 25 marca. Jednak w związku z wprowadzeniem przez rząd stanu epidemii, termin ten przedłużono o kolejne dwa tygodnie, aż do Świąt Wielkanocnych. Już wcześniej niektóre uczelnie decydowały się od razu na dłuższy okres bez zajęć, np. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Łódzki (oba do 14 kwietnia), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (do 15 kwietnia), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (do 16 kwietnia).

Zawieszenie dotyczy kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach. Nie oznacza to wprawdzie zamknięcia uczelni, ale już kilka dni temu minister nauki Jarosław Gowin zwrócił się do władz szkół wyższych o wprowadzenie takiego sposobu organizacji pracy, który w możliwie największym stopniu chronić będzie wszystkich członków wspólnoty akademickiej. Szef resortu zarekomendował m.in. rozważenie stosowania pracy zdalnej w połączeniu z systemem dyżurów na tych stanowiskach, na których praca zdalna nie może być wykonywana; zmianę zalecanej formy komunikacji na elektroniczną w połączeniu z czasowym uelastycznieniem procedur wewnętrznych w uczelniach oraz ograniczenie przyjmowania dokumentacji papierowej do minimum i wyznaczenie do tego określonego miejsca (miejsc) w uczelniach. Szef resortu wydał także rozporządzenie, w którym zwolnił pracowników uczelni, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, z obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

W związku z koniecznością przejścia na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów ministerstwo zarekomendowało m.in. wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się tradycyjnie w formie wykładu lub seminarium; analizę e-zasobów posiadanych przez uczelnie oraz udostępnianie w formule otwartej wybranych kursów on-line oraz e-materiałów, które mogą pokazać dobre praktyki w zakresie tworzenia zdalnych materiałów edukacyjnych; wykorzystanie platformy www.navoica.pl, której właścicielem jest MNiSW, do tworzenia i zamieszczania kursów online i materiałów dydaktycznych.

Epidemia koronawirusa torpeduje także wybory władz rektorskich. Tylko w tym tygodniu zdecydowano się na przełożenie elekcji m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu czy Uniwersytecie Warszawskim.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie