Szkoły wyższe

Uczelnie otwierają się na Wschód

Opublikowano: 2019-10-10

forum akademickie

Na polskich uczelniach stale przybywa studentów z Ukrainy. Pod koniec ubiegłego roku było ich ponad 39 tys. Oznacza to, że stanowią ponad połowę wszystkich obcokrajowców kształcących się w naszym kraju. Jak z napływem studentów ze Wschodu radzą sobie polskie szkoły wyższe?

W ciągu ostatnich lat kilkukrotnie zwiększyła się liczba pozwoleń na pracę i pobyt wydawanych obcokrajowcom w Polsce. Najbardziej atrakcyjnym aspektem są dla nich koszty życia, znacznie niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Najczęściej zezwolenia wydawane są obywatelom Ukrainy, którzy stanowią 73–76% legalnie zatrudnionych obcokrajowców. Wychodząc im naprzeciw, polskie instytucje oferują liczne udogodnienia dla przyjezdnych, m.in. banki prowadzą już obsługę klienta w języku ukraińskim. Jak wygląda to na uczelniach wyższych?

W Bydgoskiej Szkole Wyższej naukę rozpoczęli studenci pochodzący zza granicy, są to głównie osoby narodowości ukraińskiej – mówi dr Justyna Ozóg, kierownik Działu Dydaktyki BSW. – Szczególnym zainteresowaniem wśród obcokrajowców cieszą się takie kierunki jak pielęgniarstwo, kosmetologia czy zarządzanie i inżynieria produkcji. W tym zakresie przeważa jednak wybór kierunków medycznych.

Otwierając się na wschodnią granicę, Polska może zapewnić sobie napływ odpowiednio wykształconych specjalistów, ponieważ duża część ze studiujących w Polsce obywateli Ukrainy deklaruje chęć pozostania w naszym kraju i podjęcia pracy po ukończeniu edukacji. Cenią sobie wysoki poziom nauczania oraz perspektywę znalezienia pracy. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony zagranicznych studentów, polskie uczelnie coraz częściej oferują różne formy wsparcia dla przyjezdnych. Jest to o tyle istotne, że duża część z nich zmuszona jest pracować na własne utrzymanie.

Szkoły wyższe mogą pomóc obcokrajowcom rozpoczynającym kształcenie w adaptacji po przyjeździe ułatwiając znalezienie zakwaterowania, organizując w formie zwiedzania możliwość poznania miasta – komentuje dr Justyna Ozóg i dodaje, że istotne dla obcokrajowców, zwłaszcza narodowości ukraińskiej, jest umożliwienie im odbycia kursu językowego, który ułatwia studiowanie i pozwala na szybsze zaklimatyzowanie w Polsce.

Koszt takiego kursu zależy od szkoły wyższej oraz od programu zajęć. Za naukę samego języka trzeba zapłacić około 3 tys. zł za semestr, ale cena pełnego rocznego kursu przygotowawczego to już 2 tys. euro. Wielu młodych ludzi nie może sobie pozwolić na taki wydatek.

Przed wyzwaniem językowym stają nie tylko uczelnie, ale też dostawcy oprogramowania dla szkół wyższych i autorzy stron internetowych.

– Podobnie jak banki, kina i inni dostawcy usług, staramy się iść z duchem czasu i wyszliśmy z inicjatywą wprowadzenia dodatkowych wersji językowych – mówi Grzegorz Kaliński, prezes Kalasoft sp. z o.o. – Duża część obcokrajowców, szczególnie ze wschodu, nie porozumiewa się aż tak dobrze w języku polskim czy angielskim, dlatego dostosowaliśmy system eHMS, który dostępny jest nie tylko po polsku i angielsku, ale również po rosyjsku i ukraińsku. W zasadzie rozwiązuje to problem komunikacji studentów ze wschodu z administracją uczelni.

W obecnej sytuacji być może zostanie przywrócony pomysł utworzenia Uniwersytetu Polsko-Ukraińskiego, o którym pierwsze wzmianki pojawiały się już po roku 2000. Pierwotnie współpracować miały Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, dwa uniwersytety z Kijowa i jeden ze Lwowa. Obecnie do potrzeb studentów zza wschodniej granicy dostosowały się: KUL, UMCS, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bydgoska Szkoła Wyższa i Wyższa Szkoła Zdrowia i Urody w Poznaniu.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie