Szkoły wyższe

Uhonorowany przez WIPO

Opublikowano: 2019-07-10

forum akademickie

Dr inż. Adam Rylski z Politechniki Łódzkiej został odznaczony prestiżowym Złotym Medalem WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Wyróżnienie to otrzymał w czasie międzynarodowej wystawy wynalazków zorganizowanej w Dolinie Krzemowej w Kalifornii.

Naukowiec z PŁ został doceniony za osiągnięcia wynalazcze – jest autorem lub współautorem 51 rozwiązań – i aktywność na arenie międzynarodowej w zakresie własności intelektualnej. Medal WIPO jest najwyższym odznaczeniem na świecie, swego rodzaju Grand Prix, które można otrzymać w zakresie szeroko rozumianej własności intelektualnej. W Polsce medalem tym (ustanowiono go przed 40 laty) zostało dotychczas odznaczonych około 20 wybitnych naukowców, wynalazców i twórców techniki, m.in. dr hab. inż. Ewa Kasprzycka z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z Warszawy, prof. Tadeusz Rut z Instytutu Obróbki Plastycznej z Poznania oraz prof. Wojciech J. Stec z Politechniki Łódzkiej.

Organizatorzy wystawy „Silicon Valley International Invention Festival 2019” w Santa Clara (SVIIF) powołali dr. inż. Adama Rylskiego w skład międzynarodowego jury.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej to jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej. Jej celem jest pogłębianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej na arenie międzynarodowej oraz zapewnianie współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich. Jej budżet to około 531 mln franków szwajcarskich. Zrzesza 191 państw członkowskich, w tym Polskę.

Ewa Chojnacka, źródło: PŁ

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie