Konkursy

UJ i IFJ PAN najbardziej prodoktoranckie

Opublikowano: 2019-11-15

forum akademickie
Źródło: KRD

Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN zostały tegorocznymi laureatami konkursów: PRODOK i PROPAN. Nagrodzono także najaktywniejsze Samorządy Doktorantów w Polsce.

Gala finałowa, pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezesa PAN, odbyła się 15 listopada w Warszawie. Celem obu konkursów jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk, stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

Podium 12. edycji konkursu PRODOK przedstawia się następująco:

 1. Uniwersytet Jagielloński
 2. Uniwersytet Warszawski
 3. Politechnika Warszawska

Przyznano także trzy wyróżnienia:

 1. Politechnika Śląska za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Techniczne”
 2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi za pierwsze miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”
 3. Warszawski Uniwersytet Medyczny za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”

W 7. edycji konkursu PROPAN miejsca na podium zajęły:

 1. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN
 3. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

Za wysoki wynik w klasyfikacji generalnej wyróżniono ponadto dwie inne jednostki:

 1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

W tym roku organizatorzy – Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk – postanowili wyłonić także najaktywniejsze samorządy doktorantów.

Wśród uczelni tytuł najlepszego otrzymał Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W instytutach PAN największą aktywność przejawiał z kolei Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN. W gronie instytutów przyznano także 3 wyróżnienia:

 1. Samorząd Doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN za ponadprzeciętną aktywność samorządu na forum ogólnopolskim,
 2. Samorząd Doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN za aktywną popularyzację nauki
 3. Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki PAN za szczególną integrację środowiska doktoranckiego.

MK, źródło: KRD

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie