Szkoły wyższe

UJ sygnatariuszem Deklaracji Poitiers

Opublikowano: 2019-06-10

forum akademickie
Fot. Adam Koprowski

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak oraz prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski podpisali Deklarację Poitiers, dotyczącą współpracy pomiędzy uniwersytetami a ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Deklaracja Poitiers to inicjatywa Grupy Coimbra, której członkiem jest Uniwersytet Jagielloński. Jej celem jest zacieśnianie związków pomiędzy uniwersytetami a ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Deklaracja podkreśla wagę tradycyjnych związków miasto-uniwersytet i określa szereg inicjatyw, które mogą pomóc w dalszym budowaniu dobrych relacji. Podczas ceremonii podpisania Deklaracji, która odbyła się w Auditorium Maximum, prezydent Jacek Majchrowski mówił, że UJ i jego społeczność już od czasów średniowiecza miały znaczący wpływ na rozwój Krakowa. Podkreślił również, że „nie ma Krakowa bez Uniwersytetu i Uniwersytetu bez Krakowa”.

Podpisanie Deklaracji Potiers było jednym z elementów krakowskich obrad prestiżowej sieci uniwersytetów Coimbra Group. Konferencja zorganizowana w dniach 5–7 czerwca obejmuje spotkania z udziałem rektorów i innych przedstawicieli 39 uniwersytetów członkowskich, zgromadzenie ogólne Coimbra Group, coroczną konferencję sieci, a także zebrania jej Rady Wykonawczej oraz poszczególnych grup roboczych.

Grupa Coimbra powstała w 1985 roku. To sieć europejskich uczelni wyższych, w skład której wchodzą najstarsze i najbardziej prestiżowe uniwersytety Europy. Celem organizacji jest utrwalanie więzi pomiędzy uczelniami i promowanie wysokich standardów nauczania i badań. Uniwersytet Jagielloński jest członkiem Grupy Coimbra od 1991 r. Najstarsza polska uczelnia jest aktywnym uczestnikiem działalności Grupy. Rektor UJ, prof. Wojciech Nowak, jest członkiem Rady Doradczej Rektorów. W Radzie Wykonawczej zasiada prorektor UJ ds. rozwoju, prof. Dorota Malec, wybrana podczas zgromadzenia ogólnego w czerwcu 2018 r. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego biorą intensywny udział w pracach grup roboczych sieci.

W ramach spotkania sieci w Krakowie odbyła się również międzynarodowa konferencja „Women in the University – the past, the present and the future”.  Konferencja była próbą dokonania oceny sytuacji kobiet na uniwersytetach i wskazania rozwiązań, które mogą pomóc w zwiększeniu ich roli w sektorze szkolnictwa wyższego oraz ich wkładu w rozwój nauki.

Źródło: www.krakow.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie