Nagrody

UMCS: dr inż. Anna Sawicka z nagrodą Ministra Inwestycji i Rozwoju

Opublikowano: 2019-02-15

forum akademickie
Fot. Arch. prywatne

Dr inż. Anna Sawicka z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS otrzymała nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za rozprawę doktorską „Miasto zrównoważone – możliwości implementacji idei na przykładzie Lublina”.

Ministerialny konkurs wyłania najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Praca doktorska powstała pod opieką wybitnego urbanisty dr. hab. inż. Michała Stangla, posiadającego znaczące doświadczenie praktyczne w planowaniu przestrzennym. Doktorat został obroniony z wyróżnieniem w lipcu 2018 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

W opinii Rady Wydziału Architektury PŚ podkreślono, że praca wnosi istotny wkład w dziedzinę planowania i zagospodarowania przestrzennego, jest innowacyjna i nowatorska w warunkach polskich. Szczególną wartością poznawczą jest przekrojowe zbadanie teorii i systemowe uporządkowanie wiedzy jako modelowego procesu implementacji idei miasta zrównoważonego, a następnie weryfikacja i ocena procesu implementacji w skali lokalnej na przykładzie Lublina. Umożliwiło to diagnozę barier wynikających z nieprawidłowości praktyki planistycznej.

Autorka rozprawy umiejętnie połączyła swoje badania z wykorzystaniem własnego doświadczenia praktycznego – jest architektem i urbanistą z wieloletnim doświadczeniem projektowym i zaangażowanym pracownikiem naukowym.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie Nagród Ministra Inwestycji i Rozwoju odbyło się 12 lutego na targach BUDMA 2019 w Poznaniu.
Streszczenie rozprawy doktorskiej: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Lists/AktualnosciWydzialuArchitektury/Attachments/1038/A.Sawicka_Streszczenie.pdf

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie