Szkoły wyższe

UMCS: „Gra o karierę” – wsparcie rozwoju zawodowego studentów

Opublikowano: 03.04.2018

forum akademickie

Biuro Rozwoju Kompetencji oraz Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS zapraszają wszystkich studentów UMCS do udziału  ogólnopolskim wydarzeniu „Gra o karierę. Biura Karier dla Ciebie”, które odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach  9-13 kwietnia 2018 r.

W ramach inicjatywy organizowane są zajęcia mające na celu wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego studentów naszej uczelni. W programie m.in.:
– Punkt konsultacyjny w zakresie przedsiębiorczości, czyli indywidualne konsultacje z doradcą dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą.

– Warsztat: „Z głową i świadomie – ścieżki rozwoju zawodowego”, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, dlaczego ludzie dokonują określonych wyborów zawodowych oraz co warunkuje przebieg ich ścieżki kariery. Omówione zostaną także zagadnienia związane z metodami poszukiwania pracy oraz opracowaniem dokumentów aplikacyjnych.

– Doradztwo edukacyjno-zawodowe, podczas którego uczestnicy uzyskają wsparcie doradcy zawodowego w zakresie planowania własnego rozwoju i kariery oraz przygotowania do aplikowania na wybrane stanowisko.Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.brk.umcs.lublin.pl. Wszystkie wydarzenia prowadzone będą w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS przy ul. Sowińskiego 12/4.

„Gra o karierę” to ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP, którego celem jest promocja działalności Biur Karier wśród społeczności studentów. W ramach projektu Biura Karier w całej Polsce organizują warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie”, specjalnie dla studentów z całego kraju. Szczegółowe informacje na temat projektu:  www.graokariere.wordpress.com

Biuro Prasowe UMCS


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie